En karta över Stockholm med 13 stadsdelsområden markerade.

Områdesfakta – statistik om stadens delområden

Hur många bor i de olika stadsdelarna i Stockholm, vad jobbar de med och hur mår de? Här finns fakta och statistik från de olika stadsdelarna.

Totalrapport för hela staden

Hela staden (pdf)

Områden och stadsdelar

Stockholms stad är indelad i 13 stadsdelsområden. Från och med 1 juli 2020 bildar Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö tillsammans Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde. Stadsdelsområdena är i sin tur indelade 132 stadsdelar. Här hittar du under respektive rubrik statistik per område och stadsdel.

Karta på hela staden med stadsdelsområden (png)

För vissa stadsdelar publiceras ingen områdesfakta, eftersom antalet invånare är för få. Det gäller för följande stadsdelar. Invånarantal 2018-12-31 inom parentes.

 • Jakob (284)
 • Djurgården (873)
 • Flaten (5)
 • Orhem (68)
 • Skrubba (14)
 • Farstanäset (0)
 • Bällsta (807)
 • Eneby (897)
 • Olovslund (573)
 • Lunda (170)
 • Åkeshov (857).

För redovisning av statistik per delområden använder staden Nyko-områden (Nyckelkodssystem för redovisning av statistik för delområden). Stadsdelsområde motsvarar Nyko 2 och stadsdel Nyko 5.

Uppdaterad