Företag och organisationer

Är du företagare och behöver tillstånd, vill vara med i ett nätverk eller är nyfiken på stadens upphandlingar? Föreningar och kulturinstitutioner i Stockholm kan söka en mängd olika bidrag.

Coronaviruset: Lättnader för det lokala näringslivet

Många verksamheter vittnar om kraftiga intäktsbortfall till följd av coronaviruset. Stockholms stad vidtar nu ett antal åtgärder i syfte att skapa lättnader för det lokala näringslivet.

Uppdaterad