Bygga, bo och leva hållbart

Här finns information om vardagssäkerhet, inomhusmiljö, vatten och avloppsfrågor i din bostad. Du kan också ansöka om värmepump eller få veta hur du kan anpassa din bostad om du har en funktionsnedsättning. Du kan också få tips hur man kan leva hållbart och göra klimatsmarta val.

Uppdaterad