Aktuellt

Prioriterade nyheter

Nyheter

Februari 2024

Antalet öppna drogscener har minskat både till antal och yta under 2023. Det visar en kartläggning som har gjorts av de aktörer som arbetar för att motverka den öppna narkotikahanteringen i länet.

När du sommarjobbar hos oss får du lära dig nya saker, tjäna pengar och träffa nya människor. Sök senast den 7 mars.

Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att i ett planprogram utreda förutsättningarna för stadsutveckling på området där Bromma flygplats ligger.

Med Stockholms balkongvägledning vill vi bidra med kunskap för att öka förutsägbarheten för den som planerar att bygga balkonger.

Januari 2024

Hör kommunfullmäktiges ordförande Olle Burell berätta om årets första sammanträde i Stadshuset.

Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. I år arrangeras minnesceremonier, skolvisningar och utställningar.

I slutet av januari och början på februari kommer kyrkogårdsförvaltningens erbjudande om skötsel och planteringar. Erbjudandet skickas till tidigare kunder och till nya gravrättsinnehavare.

För att öka tryggheten och säkerheten för oss som bor, vistas eller arbetar i Stockholms län har Stockholms stad, polisen i Stockholm och Region Stockholm kommit överens om ett fördjupat samarbete.

Bygget av Kungsholmens tillfälliga brandstation vid S:t Görans sjukhus kan starta redan i år. Därmed kan den nästan 100 år gamla brandstationen på Hantverkargatan renoveras.

December 2023

Den 1 januari 2024 tar kommunerna över insamlingen av hushållens förpackningsavfall. I Stockholm är det Stockholm Vatten och Avfall som får ansvaret.