Sommar i Stockholm

I Stockholm finns aktiviteter för semesterfirare och sommarlovslediga. Aktiviteterna är anpassade efter myndigheternas riktlinjer.

Stockholms stads arbete med coronapandemin

Stockholms stad arbetar aktivt på flera olika sätt för att begränsa spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 samt dess konsekvenser för staden.

augusti 2020

10 augusti

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

7 augusti

Nu öppnar stadens museer igen – med nya utställningar och stadsvandringar till specialpris. Antalet platser är begränsade. Det kan därför vara bra att boka biljett inför besöket.

3 augusti

Järvaområdet är planerat med trygghet i fokus. För att invånarna ska kunna röra sig tryggt till och från lekplatser, skolor, centrum och kollektivtrafik så korsar gång och cykelbanorna aldrig ...

juli 2020

28 juli

Regnbågsflaggan hissas vid Stadshuset och Stockholms stadion för att fira kärleken och uppmärksamma allas lika värde.

27 juli

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

27 juli

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

20 juli

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

15 juli

Idag den 15 juli är det tornedalingarnas dag och då hissas den gul-vit-blåa tornedalska flaggan, Meänflaku vid Stadshuset med sång och tal.

13 juli

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

9 juli

För att skydda de boende på stadens äldreboenden och servicehus råder besöksförbud sedan i mars. På vissa villkor finns dock möjlighet att besöka en äldre anhörig. Om och hur undantag kan göras ...