mars 2020

27 mars

På flera dagliga verksamheter som bedrivs i staden deltar personer som tillhör riskgrupper för sjukdomen covid-19. Stadsdelsnämnderna har därför möjlighet att stänga en daglig verksamhet.

27 mars

Allt fler i Stockholm insjuknar i covid-19 och smittspridningen ökar i takt. När Region Stockholm ställer om sjukvården, rustar Stockholms stad för stötta och att ta emot ett ökande antal personer ...

27 mars

Stockholms stad söker dig som kan hjälpa oss att stärka upp med fler resurser inom vård och omsorg samt biståndsbedömning.

25 mars

Stockholms stad deltar i Earth Hour för att visa stadens miljöengagemang och att vi tar klimatfrågan på allvar. Vi vill inspirera och skapa reflektion kring vad staden och var och en av oss kan ...

25 mars

Med anledning av den pågående smittspridningen i Stockholm kan du som sitter i karantän på grund av covid-19 få vissa parkeringsanmärkningar återbetalda.

25 mars

Många verksamheter vittnar om kraftiga intäktsbortfall till följd av coronaviruset. Stockholms stad vidtar nu ett antal åtgärder i syfte att skapa lättnader för det lokala näringslivet.

25 mars

Hör kommunfullmäktiges ordförande berätta om kommunfullmäktiges möte. Bland annat fattades beslut om flera exploaterings- och planärenden, nytt säkerhetsprogram och riktlinjer för distansmöten för ...

24 mars

Med anledning av spridningen av coronaviruset håller den grönblå majoriteten på onsdagen en pressträff för att informera om läget i Stockholms stad och insatser för underlätta för det lokala ...

23 mars

De nationella proven i grund- och gymnasieskolan samt i vuxenutbildningen ställs in. Skolverket fattar formellt beslut under veckan.

23 mars

Kommunfullmäktiges ordförande i Stockholms stad, Cecilia Brinck, och Ole Petter Ottersen, rektor för Karolinska Institutet (KI) undertecknade måndag den 23 mars en avsiktsförklaring om samverkan ...