Aktuellt

Georg Riedel och Lisa Nilsson är två av mottagarna av Stockholms stads kulturpriser i år. Sju priser i olika kategorier tilldelas aktörer av stor vikt för Stockholms kulturliv.

Stockholms stad arbetar aktivt på flera olika sätt för att begränsa spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 samt dess konsekvenser för staden.

maj 2021

7 maj

Lägesbilden beskriver situationen i staden, det arbete som just nu är i fokus för stadens verksamheter och inriktning för arbetet under perioden 31 mars–17 maj.

7 maj

Den 9 maj uppmärksammas Europadagen med flaggning vid Stadshuset. Det är en dag för att fira freden och sammanhållningen i Europa.

6 maj

I år firar Rinkeby 50 år. Detta firas bland annat med att plantera ut 50 träd av olika slag i området.

6 maj

Under pandemin har företag i Stockholm beviljats anstånd med tillståndsavgifter. Nu inleds en varsam återgång till normala betalningsrutiner.

4 maj

Besväras du av pollen eller luftföroreningar? Den nya appen Luft Stockholm kan underlätta din vardag genom att visa när halterna är höga eller låga där du är.

4 maj

Hör kommunfullmäktiges ordförande berätta om kommunfullmäktiges möte den 3 maj.

april 2021

30 april

Lägesbilden beskriver situationen i staden, det arbete som just nu är i fokus för stadens verksamheter och inriktning för arbetet under perioden 31 mars–17 maj.

30 april

Georg Riedel och Lisa Nilsson är två av mottagarna av Stockholms stads kulturpriser i år. Sju priser i olika kategorier tilldelas aktörer av stor vikt för Stockholms kulturliv.

29 april

Den 28 april meddelade Folkhälsomyndigheten att man släpper på restriktioner och låter barn och unga börja tävla och spela matcher igen.

28 april

Sedan den 4 mars 2021 har kommuner möjligheten att införa vistelseförbud på vissa offentliga platser för att minska risken för smittspridning.