Aktuellt

Den 6 oktober presenterade majoritetspartierna i Stockholms stad sitt budgetförslag för 2022. Budgeten debatteras och beslutas i kommunfullmäktige den 17–18 november.

oktober 2021

Ännu en ung människa har fallit offer för våldet. Denna gång en person som många har en relation till genom den musik han skapade. Stockholms stad finns på olika sätt på plats runtom i staden för ...

Stockholms stads första handlingsplan för cirkulärt byggande tar fasta på att minska byggavfallet och är ett inledande steg för ökad cirkularitet och hållbarhet i bygg och rivningsprojekt.

Hör kommunfullmäktiges ordförande berätta om kommunfullmäktiges möte den 18 oktober 2021.

Lägesbilden beskriver situationen i staden, det arbete som just nu är i fokus för stadens verksamheter och inriktning för arbetet under perioden från den 1 oktober.

Den 6 oktober presenterade majoritetspartierna i Stockholms stad sitt budgetförslag för 2022. Budgeten debatteras och beslutas i kommunfullmäktige den 17–18 november.

Årets medborgarundersökning visar att stadens invånare svarar positivt på frågor om städning, underhåll, snöröjning och sandning.

Hör kommunfullmäktiges ordförande berätta om kommunfullmäktiges möte den 4 oktober 2021.

Lägesbilden beskriver situationen i staden, det arbete som just nu är i fokus för stadens verksamheter och inriktning för arbetet under perioden från den 1 oktober.

En tredje dos vaccin erbjuds nu till dig som bor på ett särskilt boende, som har hemtjänst eller hemsjukvård. Erbjudandet gäller även dig som är född 1941 eller tidigare.

september 2021

Stockholm krokar arm med Skellefteå för att säkra tillväxt och grön omställning i hela Sverige.