Stockholms stads arbete med coronapandemin

Stockholms stad arbetar aktivt på flera olika sätt för att begränsa spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 samt dess konsekvenser för staden.

januari 2021

22 januari

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

22 januari

All organiserad idrottsverksamhet för barn och unga startar igen. Öppningen sker stegvis och på ett smittsäkert sätt.

22 januari

Öppningen gäller framför allt verksamheter som vänder sig till barn och unga och sker stegvis och på ett smittsäkert sätt.

21 januari

Den 19 januari presenterade Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) beviljade YH-utbildningar för de kommande fem åren.

19 januari

Planering pågår för att successivt öppna stadens verksamheter på ett smittsäkert sätt, efter att de skärpta restriktionerna slutar gälla den 24 januari.

19 januari

Känner du brandrök? Då kan det vara från den pågående branden i Kagghamra i Botkyrka kommun. Brandröken driver med vinden i olika riktningar och kan uppfattas flera kilometer från platsen.

18 januari

För tredje året i rad slog Bostadsförmedlingen i Stockholm år 2020 rekord i antal förmedlade bostäder. 17 735 bostäder förmedlades under året. Dessutom minskade den genomsnittliga kötiden med över ...

15 januari

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

15 januari

Smittskyddsläkaren i Stockholm släpper på den lokala restriktionen gällande organiserad utomhusträning.

15 januari

Har du ett barn som ska börja eller byta skola till hösten? Mellan den 15 januari och den 15 februari är det dags att söka skola inför nästa läsår.