Aktuellt

Vi firar Nobelveckan och sätter ljus på vetenskapen och konsten när Nobel Week Lights återigen intar Stockholm den 2–10 december.

Prioriterade nyheter

Staden söker en ny ägare av Stockholmsmässan. Det är ännu för tidigt att säga när mässans verksamhet i nuvarande lokaler avvecklas, men prognosen är att verksamheten ska drivas i minst fem år till.

Nyheter

November 2023

Hör kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Cecilia Brinck berätta om kommunfullmäktiges möte den 27 november.

Från och med den 8 januari 2024 garanteras eleverna på Cordoba International School plats på en kommunal skola nära hemmet.

Det kommer krävas ett nytt budgetbeslut för att slutföra bygget av Järva begravningsplats. Anledningen är främst att kostnaderna för att bygga har ökat rejält sedan projektet beviljades pengar i ...

Gemensamma mål, kompetenshöjning, en nära dialog och samplanering kring uppsökande arbete mot sexköpare och stöd till personer som befinner sig i prostitution — så sammanfattas arbetet i ...

Starboparken är en del av ett grönt stråk som går genom hela Nälsta. Efter att ha varit stängd sedan mars i år för att kontrollera halterna av föroreningar i marken kan den nu öppna igen.

Stockholms stad är positiv till ett möjligt vinter-OS och Paralympics i Sverige 2030 och avser fatta beslut om så kallad kommungaranti.

Stockholms stad har beslutat att barnkonventionen ska vara en utgångspunkt för alla stadens verksamheter, att alla beslut ska utgå från ett tydligt barnperspektiv.

Det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's bekräftar Stockholms stads kort- och långsiktiga kreditbetyg och utsikter.

Hör kommunfullmäktiges ordförande Olle Burell berätta om kommunfullmäktiges möte den 6 november.

Hur kan du minska dina kostnader för el och värme? Här får du som bor i småhus eller lägenhet en rad tips för hur du kan spara el och minska din energianvändning.