E-tjänster

I Stockholms stad finns olika e-tjänster för kontakt med staden. De flesta e-tjänsterna behöver du ha ett bank-id för att använda.

Förskola och skola

Ung i Stockholm

Uppleva och göra

Skicka in ditt bidrag till nästa års vårsalong.

Trafik och gator

Ladda ner appen Tyck till, App Store

Ladda ner appen Tyck till, Google Play

Ladda ner appen Tyck till, App Store

Ladda ner appen Tyck till, Google Play

Ladda ner appen Tyck till, Microsoft Store

Kommun och politik

Meetings Plus är en del av eDok, ett ärendehanteringssystem som införs i staden under åren 2017–2021. Under perioden för införandet ligger därför vissa nämnders och bolagsstyrelsers handlingar i Insyn och vissa i Meetings Plus.

Uppdaterad