Tillgänglighet för multisajten .stockholm

Stockholms stad står bakom multisajten .stockholm. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

På den här sidan beskriver vi

  • hur multisajten .stockholm uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är multisajten?

Multisajten .stockholm är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av multisajten

Om du behöver information från multisajten i något annat format än det som webbplatserna erbjuder kan du kontakta oss.

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i multisajtens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra multisajtens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Teknisk information om multisajtens tillgänglighet

Multisajten är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Användning utan synförmåga eller användning med nedsatt syn

  • Enstaka kartor på multisajten som är avsedda att användas för navigering (till exempel kartan med cykelpumpar) saknar alternativ lägesinformation. WCAG 1.1.1 (A).
  • Övriga kartor på multisajten som används för att peka ut geografisk lägesinformation, är inte heller tillgänglighetsanpassade. De omfattas däremot inte av lagkravet eftersom de inte i första hand är avsedda att användas för navigering.

Möjligt att uppfatta, syfte med inmatningsfält

  • Multisajten använder i vissa fall formulärfält som är kodade med div-element i stället för att använda html5-element. Exempel på det är sidor som listar serviceutbudet, till exempel förskolor. Anpassning till html5 för rullgardinslistor där flera val är möjliga (”multi select”), kommer tills vidare inte genomföras då det finns kända brister i tillgänglighet i tekniken. WCAG 1.3.1 (A), 4.1.2 (A).

Hanterbar, tillgänglighet via tangentbord

  • Dokument i formatet pdf som utgörs av exempelvis blanketter som behövs för att ”genomföra aktiva administrativa förfaranden”, kan ha innehåll som inte är tillgängligt via tangentbord.
  • Övriga dokument i formatet pdf som är publicerade efter 23 september 2018, kan ha innehåll som inte är tillgängligt via tangentbord. Exempelvis presenteras simhallarnas bassängscheman i tabeller i pdf-filer. WCAG 1.3.2 (A).

Slutlig bedömning av alla kända tillgänglighetsproblem fastställdes 21 september 2020. Problemen planeras vara åtgärdade senast 31 december 2021.

Så har vi testat multisajten

En oberoende granskning av multisajten .stockholm har genomförts av extern specialist på tillgänglighetsanpassning.

Den senaste mer genomgripande bedömningen gjordes 5 december 2018 och är godkänd av styrgruppen för Stockholm webb.

Uppdaterad