Tillgänglighet för webbplatsen .stockholm

Stockholms stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi

  • hur webbplatsen .stockholm uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss.

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning av hjälpmedel för bland annat uppläsning av innehåll

  • Enstaka kartor på webbplatsen som är avsedda att användas för navigering (till exempel kartan med cykelpumpar) saknar alternativ lägesinformation. WCAG 1.1.1 (A).
  • Webbplatsen använder i vissa fall formulärfält som är kodade med div-element istället för att använda html5-element. Exempel på det är sidor som listar serviceutbudet, till exempel förskolor.  Anpassning till html5 för rullgardinslistor där flera val är möjliga ("multi select"), kommer tillsvidare inte genomföras då det finns kända brister i tillgänglighet i tekniken. WCAG 1.3.1 (A), 4.1.2 (A).
  • Simhallarnas bassängscheman presenteras i tabeller i pdf-filer. WCAG 1.3.2 (A).

Slutlig bedömning av alla kända tillgänglighetsproblem fastställdes 7 januari 2020. Problemen planeras vara åtgärdade senast 19 juni 2020.

Så har vi testat webbplatsen

Företaget Funka har gjort en oberoende granskning av webbplatsen .stockholm.

Den senaste mer genomgripande bedömningen gjordes 5 december 2018 och är godkänd av styrgruppen för Stockholm webb.

Uppdaterad