Tillgänglighet för multisajten .stockholm

Stockholms stad står bakom multisajten .stockholm. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

På den här sidan beskriver vi

  • hur multisajten .stockholm uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är multisajten?

Multisajten .stockholm är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av multisajten

Om du behöver information från multisajten i något annat format än det som webbplatserna erbjuder kan du kontakta oss.

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i multisajtens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra multisajtens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Teknisk information om multisajtens tillgänglighet

Multisajten är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Användning utan synförmåga eller användning med nedsatt syn

  • Källkoden följer inte helt HTML-rekommendationerna så att den validerar utan fel. 9.4.1.1 (A).
  • Det finns brister i rubrikstrukturen, kopplat till kartor. WCAG 9.1.3.1 (A).

Hanterbar, tillgänglighet via tangentbord

  • Dokument i formatet pdf kan ha innehåll som inte är tillgängligt via tangentbord. WCAG 1.3.2 (A).

Slutlig bedömning av alla kända tillgänglighetsproblem fastställdes 21 september 2020. Problemen planeras vara åtgärdade senast 14 maj 2022.

Så har vi testat multisajten

En oberoende granskning av multisajten .stockholm har genomförts av extern specialist på tillgänglighetsanpassning.

Den senaste mer genomgripande bedömningen gjordes 5 december 2018 och är godkänd av styrgruppen för Stockholm webb.

Uppdaterad