Tillgänglighet för webbplatsen start.stockholm

Stockholms stad står bakom webbplatsen start.stockholm. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

På den här sidan beskriver vi

 • hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
 • eventuella kända tillgänglighetsproblem
 • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss.

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen start.stockholm är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Användning utan synförmåga eller användning med nedsatt syn

 • Ord och fraser på annat språk än sidans huvudsakliga är inte uppmärkta med rätt språk på ett maskinläsbart sätt. WCAG 9.3.1.2 (AA).

Vissa dokument har följande brister:

 • Dokument saknar en titel som beskriver dess ämne eller syfte. WCAG 10.2.4.2 (A).
 • Innehållsbärande bilder saknar textalternativ som förmedlar samma information som bilden i det aktuella sammanhanget. WCAG 10.1.1.1 (A).
 • Dokument använder inte taggat format eller använder taggar på ett felaktigt sätt. WCAG 10.1.3.1 (A).
 • Innehåll kommer inte i en meningsfull ordning. WCAG 10.1.3.2 (A).
 • Bilder av text används för att förmedla information. WCAG 10.1.4.5 (AA).
 • Det maskinläsbara namnet på en komponent i ifyllningsbara fält är inte samma som den synliga texten för komponenten. WCAG 10.2.5.3 (A).
 • Vissa kryssrutor i ifyllningsbara fält saknar maskinläsbart namn. WCAG 10.4.1.2 (A).

Vi arbetar kontinuerligt för att presentera så mycket innehåll som möjligt på webbsidor i stället för i dokument.

Oskäligt betungande anpassning

Stockholms stad åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för dokument under nedanstående områden:

 • stadens budget år från år
 • statistik
 • parkplaner
 • brukarundersökningar
 • enkätundersökningar
 • Trygghetsmätningen
 • medgivandeblanketter för autogiro.

Att anpassa dessa dokument är ett mycket omfattande arbete. Varje enskilt dokument laddas ner få gånger. Vi bedömer att kostnaden att anpassa dem inte är proportionerlig i relation till användningen. Vi arbetar för att presentera innehållet på ett bättre och mer tillgängligt sätt, än i dagens format.

Så har vi testat webbplatsen

En oberoende granskning av webbplatsen har genomförts av extern specialist på tillgänglighetsanpassning. Granskningen gjordes den 5 december 2018.

Vi gör kontinuerligt en självskattning (intern testning) med hjälp av vår webbleverantör.

Senaste bedömningen gjordes den 8 mars 2022.

Uppdaterad