Rapportera brister i tillgänglighet

Inom Stockholms stad är vi måna om att alla våra webbplatser ska följa tillgänglighetsdirektivet.

Har du synpunkter eller tips på någon av Stockholms stads webbplatser som du anser inte uppfyller kraven i tillgänglighetsdirektivet, kontakta oss genom formuläret nedan. 

På Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats kan du läsa om vad tillgänglighetsdirektivet innebär och vad som omfattas.

Rapportera brister i tillgänglighet

* Obligatorisk uppgift

Fyll i webbadressen, inklusive http://, till den webbplats eller webbsida du har synpunkter på.

Beskriv på vilket sätt webbplatsen brister i tillgänglighet.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad