Foto: Lieselotte van der Meijs

Fältassistenter

Fältassistenterna arbetar uppsökande bland ungdomar på gator och torg, skolor, fritidsgårdar och på internet.

Fältassistenterna samarbetar med fritidsgårdar, myndigheter, föräldrar och andra som arbetar kring ungdomar. Vi är även uppdaterade med vad som händer i ungdomarnas värld.

Kontakta stadens fältassistenter

Kontakta Ungdomsjouren

Ungdomsjouren söker upp och etablerar kontakt med ungdomar i Stockholms riskmiljöer. Vi rör oss bland ungdomarna för att skapa en relation som bygger på frivillighet, tillit och respekt för ungdomarnas integritet.

Ungdomsjouren arbetar dagar, kvällar, nätter och helger.

Ungdomsuppsökarna City

Jourtelefon: 08-508 25 481
E-post: ungdomsjouren@stockholm.se

Ungdomsuppsökarna Järva

Jourtelefon: 08-508 43 680
E-post: ungdomsjouren@stockholm.se

Ung i supporterkulturen

Program Supporter

Program Supporter är ett nätverk av fältassistenter från stadens stadsdelsförvaltningar. Fältassistenterna arbetar med åldersgruppen upp till 18 år och riktar vid behov ett socialt förebyggande uppsökande arbete till idrottsevenemang som förväntas nå många unga. Program Supporterverksamheten samordnas och leds av idrottsförvaltningen.

Kontakt

Jan Grönqvist, samordnare för Program Supporter
E-post: jan.gronqvist@stockholm.se

Uppdaterad