Fortsatt eldningsförbud i Stockholm

Länsstyrelsen har beslutat att det råder fortsatt eldningsförbud i hela Stockholms län. Det tidigare beslutet om skärpt eldningsförbud upphävs.

Foto: Lieselotte van der Meijs

Fältassistenter

Fältassistenterna arbetar uppsökande bland ungdomar på gator och torg, skolor, fritidsgårdar och på internet.

Fältassistenterna samarbetar med fritidsgårdar, myndigheter, föräldrar och andra som arbetar kring ungdomar. Vi är även uppdaterade med vad som händer i ungdomarnas värld samt vilka trender som är aktuella.

Vi samarbetar också med föräldraföreningar, stödjer föräldravandringar, deltar i föräldramöten och upptaktshelger i högstadieskolor. Fältassistenterna deltar även i nätverk och verksamheter med andra fältassistenter, polis och ungdomsgårdar.

Kontakta stadens fältassistenter

Kontakta Ungdomsjouren

Ungdomsjouren söker upp och etablerar kontakt med ungdomar i Stockholms riskmiljöer. Vi rör oss bland ungdomarna för att skapa en relation som bygger på frivillighet, tillit och respekt för ungdomarnas integritet.

Ungdomsjouren arbetar dagar, kvällar, nätter och helger.

Ungdomsuppsökarna City

Jourtelefon: 08-508 25 481
E-post: ungdomsjouren@stockholm.se

Ungdomsuppsökarna Järva

Jourtelefon: 08-508 43 680
E-post: ungdomsjouren@stockholm.se

Ung i supporterkulturen

Inom supporterkulturen finns ungdomar som lägger mycket fritid och pengar på att följa sitt lag över landet och smycka stadens arenor. Ett positivt supporterskap kan vara en viktig del i en strukturerad fritid för barn och ungdomars utveckling i sociala sammanhang.

Program Supporter

Program Supporter är ett nätverk av fältassistenter från stadens stadsdelsförvaltningar. Fältassistenterna arbetar med åldersgruppen upp till 18 år och riktar vid behov ett socialt förebyggande uppsökande arbete till idrottsevenemang som förväntas nå många unga. Program Supporterverksamheten samordnas och leds av idrottsförvaltningen.

Kontakt

Jan Grönqvist, samordnare för Program Supporter
E-post: jan.gronqvist@stockholm.se

Uppdaterad