Inbetalningar till Stockholms stad

Här finns information till dig som får fakturor från Stockholms stad, eller av annan anledning behöver göra inbetalningar till Stockholms stad.

Fakturor avser vanligen stadens verksamheter, exempelvis barnomsorg, äldreomsorg, avfallshantering och boendeparkering.

Mina fakturor

I e-tjänsten Mina fakturor kan du se alla dina fakturor från Stockholms stad.

Fakturafrågor

Har du frågor om en faktura finns referens (kontaktuppgift) överst till vänster på fakturan. Du kan också kontakta Stockholms stads Kontaktcenter på telefonnummer 08-508 00 508.

Betalningssätt

En faktura från Stockholms stad ska alltid betalas till det plusgirokonto eller bankgirokonto som står på fakturan. Betalar du med eget inbetalningskort, eller via internetbank, ska du ange det plusgiro eller bankgiro och OCR-nummer som står på fakturan.

E-faktura

Elektronisk faktura (e-faktura) kan användas för de flesta återkommande betalningar till Stockholms stad. E-faktura innebär att fakturan skickas direkt till betalarens internetbank och nödvändiga uppgifter blir förifyllda.

Vill du ha e-faktura anmäler du det till din internetbank. Sök efter Stockholms stad. Kontakta din bank om du har frågor kring hur du gör.

Skulle du få en påminnelse på en e-faktura, skickas den ut på papper.

Företag

För företag som vill ta emot e-fakturor från staden, se webbplatsen för leverantörer och utförare.

Autogiro

Autogiro kan användas för de flesta återkommande betalningar till Stockholms stad. Autogiro innebär att fakturabeloppet dras automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Du får fakturan hemskickad eller direkt till din internetbank som specifikation till betalningen.

För att kunna börja betala via autogiro måste du först göra en medgivandeansökan. Ansökan ska sedan godkännas.

Du ansöker i internetbanken för det bankkonto som pengarna skall dras från. Sök fram den förvaltning som skickar fakturorna. Ange sedan vilket kundnummer ansökan gäller. Kundnumret hittar du på din senaste faktura.

Det går bra att betala för någon annans fakturor, till exempel för sambo, make eller maka. Ange då både kundnummer och dennes personnummer i ansökan.

Om du får fakturor från flera olika förvaltningar inom Stockholms stad och vill få alla dessa kopplade till autogiro måste du göra flera medgivandeansökningar.

I de fall du inte kan göra anmälan via internetbank finns medgivandeblanketter som komplement. Skicka den ifyllda blanketten till stadens serviceförvaltning för handläggning.

Betalningsvillkor

På fakturan står per vilket datum som fakturan ska betalas. Normalt gäller 30 dagars betalningsvillkor från fakturadatum.

Obetalda fakturor

Har betalning inte inkommit till staden på fakturans förfallodatum skickas påminnelse ut efter 7 dagar. Fakturor som inte betalats 21 dagar efter förfallodatum skickas vidare till det inkassobolag som Stockholms stad anlitar. Då tillkommer ytterligare avgifter. Undantag finns för bland annat vissa verksamheter där fakturor inte skickas till inkasso.

Dröjsmålsränta (riksbankens referensränta + 8 procent på ursprunglig fordran) beräknas så snart förfallodatum passerats. Räntefaktura skickas ut när räntebeloppet överstiger 100 kronor.

Anstånd med betalning

För att beviljas anstånd med betalning krävs särskilda skäl. Kontakta i så fall den referens (kontaktperson) som står på fakturan för att diskutera förutsättningarna.

Utlandsbetalning

För att betala till Stockholms stad från utlandet ska du ange IBAN-nummer (International Bank Account number) och BIC-kod (Bank Identifier Code). Se tabellen nedan för vilka IBAN-nummer som gäller för respektive förvaltning inom Stockholms stad. BIC-kod är samma för alla förvaltningar: NDEASESS.

Banknamn är Nordea Bank AB (publ) och adressen är Nordea Bank AB, 105 71 Stockholm. 

IBAN-nummer
Namn IBAN
Stadsdelsnämnd Bromma SE38 9500 0099 6026 4967 1019
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör SE37 9500 0099 6042 4967 7016
Stadsdelsnämnd Farsta SE14 9500 0099 6026 0928 5016
Stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö  SE43 9500 0099 6042 0964 8015 
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby SE18 9500 0099 6034 4966 8015
Stadsdelsnämnd Järva SE53 9500 0099 6034 0973 8014
Stadsdelsnämnd Kungsholmen SE51 9500 0099 6034 0938 0023
Stadsdelsnämnd Norra innerstaden SE67 9500 0099 6026 0937 9025
Stadsdelsnämnd Skarpnäck SE21 9500 0099 6042 0964 8023
Stadsdelsnämnd Skärholmen SE50 9500 0099 6042 0963 1011
Stadsdelsnämnd Södermalm SE48 9500 0099 6026 4967 5010
Arbetsmarknadsnämnden SE87 9500 0099 6026 4178 5007
Exploateringskontoret SE84 9500 0099 6034 4137 3036
Fastighetskontoret SE49 9500 0099 6034 4798 7029
Förskoleförvaltningen SE87 9500 0099 6034 4819 0045
Idrottsförvaltningen SE04 9500 0099 6042 4801 6000
Kulturförvaltningen SE10 9500 0099 6034 4807 9008
Kyrkogårdsförvaltningen SE10 9500 0099 6034 4786 9003
Miljöförvaltningen SE39 9500 0099 6042 0875 4038
Revisionskontoret SE90 9500 0099 6034 4178 3044
Serviceförvaltningen SE52 9500 0099 6018 4154 9023
Socialförvaltningen SE55 9500 0099 6026 4866 8024
Stadsbyggnadskontoret SE26 9500 0099 6042 0948 3033
Stadsledningskontoret SE66 9500 0099 6042 4774 9007
Stadsarkivet SE66 9500 0099 6042 4844 4012
Trafikkontoret SE70 9500 0099 6026 4809 6036
Utbildningsnämnden SE34 9500 0099 6026 4969 3013
Valnämnden SE10 9500 0099 6026 4123 5045
Äldrenämnden SE75 9500 0099 6026 4152 6039
Överförmyndarnämnden SE25 9500 0099 6042 4123 6001

Uppdaterad