Medgivande för autogiro – blanketter

I första hand ansöker du om autogiro via din internetbank. Ansökan sker via internetbanken för det bankkonto som pengarna skall dras från.

I internetbanken, sök fram den förvaltning som skickar fakturorna. Ange sedan vilket kundnummer ansökan gäller. Kundnumret hittar du på din senaste faktura.

I de fall du inte kan göra anmälan via internetbank finns medgivandeblanketter som komplement. Skicka den ifyllda blanketten till stadens serviceförvaltning för handläggning.

Bromma – Autogiroanmälan, medgivande (pdf)

Bromma – Autogiroanmälan, medgivande, återkrav av försörjningsstöd (pdf)

Enskede-Årsta-Vantör – Autogiroanmälan, medgivande (pdf)

Enskede-Årsta-Vantör – Autogiroanmälan, medgivande, återkrav av försörjningsstöd (pdf)

Farsta – Autogiroanmälan, medgivande (pdf)

Farsta – Autogiroanmälan, medgivande, återkrav av försörjningsstöd (pdf)

Hägersten-Älvsjö – Autogiroanmälan, medgivande (pdf)

Hägersten-Älvsjö – Autogiroanmälan, medgivande, återkrav av försörjningsstöd (pdf)

Hässelby-Vällingby – Autogiroanmälan, medgivande (pdf)

Hässelby-Vällingby – Autogiroanmälan, medgivande, återkrav av försörjningsstöd (pdf)

Järva – Autogiroanmälan, medgivande (pdf)

Järva – Autogiroanmälan, medgivande, återkrav av försörjningsstöd (pdf)

Kungsholmen – Autogiroanmälan, medgivande (pdf)

Kungsholmen – Autogiroanmälan, medgivande, återkrav av försörjningsstöd (pdf)

Norra innerstaden – Autogiroanmälan, medgivande (pdf)

Norra innerstaden – Autogiroanmälan, medgivande, återkrav av försörjningsstöd (pdf)

Skarpnäck – Autogiroanmälan, medgivande (pdf)

Skarpnäck – Autogiroanmälan, medgivande, återkrav av försörjningsstöd (pdf)

Skärholmen – Autogiroanmälan, medgivande (pdf)

Skärholmen – Autogiroanmälan, medgivande, återkrav av försörjningsstöd (pdf)

Södermalm – Autogiroanmälan, medgivande (pdf)

Södermalm – Autogiroanmälan, medgivande, återkrav av försörjningsstöd (pdf)

Fackförvaltningar

Exploateringskontoret – Autogiroanmälan, medgivande (pdf)

Fastighetskontoret – Autogiroanmälan, medgivande (pdf)

Förskoleförvaltningen – Autogiroanmälan, medgivande (pdf)

Socialförvaltningen – Autogiroanmälan, medgivande (pdf)

Socialförvaltningen – Autogiroanmälan, medgivande, återkrav av försörjningsstöd (pdf)

Trafikkontoret – Autogiroanmälan, medgivande, boendeparkering (pdf)

Utbildningsförvaltningen – Autogiroanmälan, medgivande (pdf)

Uppdaterad