Momskoder

På fakturor från Stockholms stad finns en momskod. Här kan du se vad de olika momskoderna betyder.

Omsättningen är momspliktig med följande momssats
Momskod Förklaring
1 Utgående moms 25%
1P Utgående moms 25%
2 Utgående moms 6%
5 Utgående moms 12%
7 Utgående moms 25% justerat för momsfria bad
8 Utgående moms 25% för uthyrning
Omsättningen har undantagits från beskattning då omsättning avser
Momskod Förklaring
0A Fastighetsupplåtelse
0B Sjukvård
0C Tandvård
0D Social omsorg
0E Utbildning
0F Finansiell tjänst
0G Försäkringstjänst
0H Kommunal bibliotekstjänst
0I Kommunal arkivtjänst
0J Kommunal museitjänst
0K Kommunal kulturbildningstjänst
0L Kommunal idrottstjänst
0M Annonsering i personaltidning
0N Program för egen skattefri verksamhet
0O Skepp för yrkesmässig sjöfart/fiske
0P Gravöppning, gravskötsel
0Q Inventarier för vilka ingående moms ej dragits av i mervärdesskattesystemet
0R Verksamhetsöverlåtelse till skattskyldig köpare
0S Försäljning av vara som transporteras till annat EU-land till VAT-registrerad köpare/Export av vara
0T Led i myndighetsutövning
0U Deposition
0V Skadestånd
0W Kontrollavgifter
0X Operatörshyra
0Y Presentkort
0Z Försäljning av tjänst som omsatts i annat EU-land till VAT-registrerad köpare/tjänst som omsatts av näringsidkare utanför EU

 

Uppdaterad