Momskoder

På fakturor från Stockholms stad finns en momskod. Här kan du se vad de olika momskoderna betyder.

Fakturor med moms

Försäljningen är momspliktig med följande momssats
Momskod Förklaring
1 Utgående moms 25%
1P Utgående moms 25%
2 Utgående moms 6%
5 Utgående moms 12%
8 Utgående moms 25% för uthyrning

Fakturor utan moms

Fakturan är utan moms eftersom transaktionen är undantagen från beskattning, beskattas i ett annat land eller inte omfattas av reglerna i momslagen (ML).

Fakturan är utan moms då den avser
Momskod Förklaring
0A Fastighetsupplåtelse (10 kap. 35 § ML)
0B Sjukvård (10 kap. 6, 7 och 9 §§ ML)
0C Tandvård (10 kap. 6, 8 och 9 §§ ML)
0D Social omsorg (10 kap 14 § ML)
0E Utbildning (10 kap 15–18 §§ ML)
0F Finansiell tjänst (10 kap. 33 § ML)
0G Försäkringstjänst (10 kap. 32 § ML)
0H Kommunal bibliotekstjänst (10 kap. 30 § 2 ML)
0I Kommunal arkivtjänst (10 kap. 30 § 3 ML)
0J Kommunal museitjänst (10 kap. 30 § 4 ML)
0K Kommunal kulturbildningstjänst (10 kap. 30 § 6 ML)
0L Kommunal idrottstjänst (10 kap. 28–29 §§ ML)
0M Annonsering i personaltidning (10 kap. 26 § ML)
0N Program och katalog för egen skattefri verksamhet (10 kap. 25 § ML)
0O Leverans av vissa fartyg eller luftfartyg m.m. (10 kap. 69–76 §§ ML)
0P Gravöppning, gravskötsel (10 kap. 34 § 3 ML)
0Q Inventarier för vilka ingående moms ej dragits av i mervärdesskattesystemet vid inköpet (10 kap. 37 § ML)
0R Verksamhetsöverlåtelse till till en köpare som har avdragsrätt för moms och som ska fortsätta verksamheten
0S

Försäljning av varor till köpare i andra länder - Undantagna från skatteplikt

• Unionsinterna leveranser, 10 kap. 42 § ML
• Export, 10 kap. 64 § ML

0T Led i myndighetsutövning
0U Deposition
0V Skadestånd
0W Kontrollavgifter
0X Operatörshyra (Stockholm Parkering)
0Y Presentkort (flerfunktionsvouchers)
0Z

Försäljning av tjänster som enligt huvudregeln inte beskattas i Sverige därför att köpare är en beskattningsbar person i annat land

  • Köpare i annat EU-land – ”Omvänd betalningsskyldighet”
  • Köpare i land utanför EU – ”Artikel 44 mervärdesskattedirektivet”

Uppdaterad