Ikoner för tillgänglighet

Stockholms stad presenterar tillgängligheten i stadens lokaler med hjälp av nio ikoner.

Saknas ikonerna på verksamhetens sida så innebär det att tillgängligheten inte kan garanteras. Uppgifterna baseras på en självskattning av verksamheten.

Självskattning av tillgänglighet i stadens lokaler (pdf, 233 kB, nytt fönster)

Ikoner
Ikoner Vad betyder ikonen?

Hörselteknisk utrustning

 • Hörselslinga
 • Mikrofon
 • Mobil utrustning

Tydlig skyltning

 • Pictogram (för att förstärka betydelsen där det är relevant)
 • Kontrast
 • Taktila (upphöjd relief)
 • Placering i ögonhöjd
 • Storlek

Bemannad reception

Parkeringsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga

 • Inom 25 meter från entrén

Toalett tillgänglig för personer som använder eldriven rullstol

 • 220 x 220 cm, storlek
 • 90 cm på både sidor om stolen
 • Armstöd på båda sidor om toalettstol

Entré och entréhall tillgänglig för rullstolsburen

Gångväg tillgänglig

 • Ej trappsteg eller branta lutningar

Entrédörr tillgänglig

 • I marknivå eller med ramp
 • Dörröppning minst 84 cm

Dörröppnare

 • 80 cm över golv, minst 70 cm från dörr
 • Fritt från tröskel
 • Max 25 mm tröskel

Invändigt

 • Reception, toalett och hiss kan nås utan att passera trappsteg

Tillgänglig hiss

 • Hisskorg är minst 110 x 140 cm
 • Dörrautomatik
 • Taktila knappar (upphöjd relief)
 • Taltjänst i hiss

Ledarhund och assistanshund välkommen

Ska vara standard och innefattar:

 • Ledarhund för personer med synnedsättning
 • Alarmerande servicehund för diabetes och epilepsi
 • Psykisk hälsa-hund
 • Servicehund
 • Signalhund

Kontrastmarkeringar

 • Kontraster på till exempel glasytor
 • Markeringar av trappor, nivåskillnader och dylikt

Uppdaterad