Ikoner för tillgänglighet

Stockholms stad presenterar tillgängligheten i stadens lokaler med hjälp av nio ikoner.

Saknas ikonerna på verksamhetens sida så innebär det att tillgängligheten inte kan garanteras. Uppgifterna baseras på en självskattning av verksamheten.

Ikoner
Ikoner Vad betyder ikonen?

Hörselteknisk utrustning

Något av följande ska finnas för att kriteriet ska uppnås:

 • hörselslinga
 • mikrofon
 • mobil utrustning.

Tydlig skyltning

Minst två av följande kriterier ska uppnås:

 • Finns förtydligande pictogram?
 • Är kontrasten tillräcklig?
 • Är texten taktil (i upphöjd relief)?
 • Är skyltplaceringen i ögonhöjd?
 • Är skylten tillräckligt stor för att kunna läsas på håll?

Bemannad reception

 • En bemannad reception ska finnas för att uppfylla kriteriet.

Parkeringsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga

 • Parkeringen ska vara inom 25 meter från entrén.

Toalett tillgänglig för personer som använder eldriven rullstol

 • Storleken på rummet ska vara minst 220 x 220 cm.
 • Utrymmet på båda sidorna om toalettstolen ska vara minst 90 cm.
 • Det ska finnas armstöd på båda sidor om toalettstolen.

Entré och entréhall tillgänglig för rullstolsburen

Gångväg

 • Det ska inte finnas trappsteg eller branta lutningar.

Entrédörr

 • Entrédörren ska vara i marknivå eller med ramp.
 • Dörröppningen ska vara minst 84 cm bred.

Dörröppnare

 • Dörröppnaren ska vara minst 80 cm över golv och minst 70 cm från dörr.
 • Tröskeln ska vara max 25 mm hög.

Invändigt

 • Reception, toalett och hiss kan nås utan att passera trappsteg.

Tillgänglig hiss

 • Hisskorg ska vara minst 110 x 140 cm.
 • Dörren ska finnas dörrautomatik.
 • Det ska finnas taktila knappar (i upphöjd relief).
 • Det ska finnas taltjänst i hissen.

Ledarhund och assistanshund välkommen

Ska vara standard och innefattar

 • ledarhund för personer med synnedsättning
 • alarmerande servicehund för diabetes och epilepsi
 • psykisk hälsa-hund
 • servicehund
 • signalhund.

Kontrastmarkeringar

Något av följande ska tillämpas i lokalerna för att kriteriet ska anses uppfyllt:

 • kontraster på till exempel glasytor
 • markeringar av trappor, nivåskillnader och dylikt.

Uppdaterad