Ikoner för tillgänglighet

Stockholms stad presenterar tillgängligheten i stadens lokaler med hjälp av nio ikoner.

Saknas ikonerna på verksamhetens sida så innebär det att tillgängligheten inte kan garanteras. Uppgifterna baseras på en självskattning av verksamheten.

Ikoner
Ikoner Vad betyder ikonen?

Hörselteknisk utrustning

 • Hörselslinga
 • Mikrofon
 • Mobil utrustning

Tydlig skyltning

 • Pictogram (för att förstärka betydelsen där det är relevant)
 • Kontrast
 • Taktila (upphöjd relief)
 • Placering i ögonhöjd
 • Storlek

Bemannad reception

Parkeringsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga

 • Inom 25 meter från entrén

Hörselteknisk utrustning

 • Hörselslinga
 • Mikrofon
 • Mobil utrustning

Toalett tillgänglig för personer som använder eldriven rullstol

 • 220 x 220 cm, storlek
 • 90 cm på både sidor om stolen
 • Armstöd på båda sidor om toalettstol

Entré och entréhall tillgänglig för rullstolsburen

Gångväg tillgänglig

 • Ej trappsteg eller branta lutningar

Entrédörr tillgänglig

 • I marknivå eller med ramp
 • Dörröppning minst 84 cm

Dörröppnare

 • 80 cm över golv, minst 70 cm från dörr
 • Fritt från tröskel
 • Max 25 mm tröskel

Invändigt

 • Reception, toalett och hiss kan nås utan att passera trappsteg

Tillgänglig hiss

 • Hisskorg är minst 110 x 140 cm
 • Dörrautomatik
 • Taktila knappar (upphöjd relief)
 • Taltjänst i hiss

Ledarhund och assistanshund välkommen

Ska vara standard och innefattar:

 • Ledarhund för personer med synnedsättning
 • Alarmerande servicehund för diabetes och epilepsi
 • Psykisk hälsa-hund
 • Servicehund
 • Signalhund

Kontrastmarkeringar

 • Kontraster på till exempel glasytor
 • Markeringar av trappor, nivåskillnader och dylikt

Uppdaterad