Stockholms stads arbete med coronapandemin

Stockholms stad arbetar aktivt på flera olika sätt för att begränsa spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 samt dess konsekvenser för staden.

mars 2021

3 mars

Stockholms stads politiska majoritet presenterar insatser för att underlätta för stadens näringsliv med anledning av coronapandemin.

1 mars

Vill du starta upp verksamheten igen under 2021 ska du meddela livsmedelskontrollen. Registreringar under 2021 kan göras utan kostnad.

februari 2021

28 februari

Räddningstjänsten, Polisen, Region Stockholm och Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att inte ge sig ut på istäckta sjöar och vattendrag.

26 februari

Lägesbilden beskriver situationen i staden och det arbete som just nu är i fokus för stadens verksamheter.

26 februari

Väktare ska komplettera stadens ordningsvakter i ett pilotprojekt för ökad trygghet. Från 1 mars patrullerar fyra väktare Stockholms stadsdelar.

25 februari

Stockholms stad och Polisregion Stockholm ingick 2019 en samverkansöverenskommelse. Under året som gått har arbetet fokuserats på att öka tryggheten och stoppa nyrekryteringen av unga till ...

25 februari

På sportlovet vill vi gärna hitta på något roligt. Trots att sportlovet i år blir annorlunda finns det saker att göra.

24 februari

Efter en tillsynsinsats har miljöförvaltningen upptäckt omfattande livsmedelsfusk i Årsta partihallar. Verksamheter som hanterar livsmedel ska följa reglerna i livsmedelslagstiftningen.

24 februari

Sverigefinnar utgör idag den största av Sveriges fem nationella minoriteter. Sedan år 2011 firar de den 24 februari som sin egen festdag. Dagen firas med bland annat flaggning vid Stadshuset.

23 februari

Smittspridningen i länet ökar. Smittskydd Stockholm har därför gjort ett antal regionala rekommendationer.