Aktuellt

Smittan ökar, sjukvården är ansträngd och läget i pandemin är osäkert. Vi behöver därför alla hjälpas åt för att begränsa smittan och för att fler inte ska bli sjuka.

Stockholms stads budget för 2022 är nu beslutad. Du kan se debatten i kommunfullmäktige 17 och 18 november i efterhand.

Nyheter

januari 2022

Är du intresserad av att ditt barn ska söka till Farsta grundskola med Adolf Fredriks musikklasser? Vi ger dig en inblick i vår vardag på skolan.

Har du ett barn som ska börja eller byta skola till hösten? Du kan söka skola inför nästa läsår under perioden 15 januari–15 februari.

Den 11 januari kom det årliga beskedet från myndigheten för yrkeshögskolan om vilka yrkeshögskoleutbildningar som får starta kommande år. Ansökningarna lämnades in i juni 2021.

Smittan är hög och sjukvården är mycket ansträngd. Vi behöver alla hjälpas åt att begränsa smittan – för att fler inte ska bli sjuka och för att värna sjukvården.

Har ditt barn fått tid för färdighetsprov? Kom ihåg att färdighetsprovet görs på Adolf Fredriks skola på Norrmalm.

I Stockholm finns en välutvecklad plattform för investerare, entreprenörer, stora företag och individer som tillsammans vill skapa de lösningar som krävs för att uppfylla FN:s globala mål för ...

Vinnare av Stockholms Innovationsstipendium och Stockholms Accelerationsstipendium 2021 har utsetts.

Från och med den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken klimatpåverkan en ny byggnad har.

december 2021

En teknisk störning har påverkat vissa fakturor som skulle ha skrivits ut mellan 24 november och 8 december 2021. Berörda fakturor skickas med post senast den 30 december.

Näringsidkare som ansöker om tidsbegränsat bygglov för uteserveringar är fortsatt prioriterade för att underlätta situationen för näringslivet under pandemin.