Aktuellt

Midsommarafton 2023 fyller Stockholms stadshus 100 år. Det firar vi genom att fylla huset med kärlek. Nu släpper vi vigseltider till denna historiska händelse.

Kommunfullmäktige fattade bland annat beslut om renovering av Globen och utveckling av Älvsjöbadets verksamhet för att arbeta mot psykisk ohälsa bland unga. De antog även en strategi för fritids- ...

Nyheter

juni 2022

När det blir riktigt varmt utomhus gäller det att skydda din bostad från värmen och se till att solen inte tränger in genom till exempel fönstren.

Stockholms stad visar sitt stöd till Oslo efter skjutningen natten till den 25 juni.

Just nu avrådes eldning i Stockholms län. Avrådan innebär att du bör vara extra försiktig eller helst låta bli att elda utanför fasta grillplatser.

I juni fattade kommunfullmäktige beslut om Stockholms stads nya kajstrategi. Strategin handlar om hur staden bättre kan ta tillvara på kajernas potential och hur de kan skapa mervärde för ...

Kommunfullmäktige i Stockholm har beslutat att friskvårdsbidraget för alla medarbetare i staden höjs till 5000 kronor under 2022 och 2023. Beslutet innebär också att stadens verksamheter får 2000 ...

Under den gångna veckan har det i sociala kanaler florerat foton där PKK ska ha projicerat budskap på Stadshuset och Avicii Arena.

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för samhällets och vår egen säkerhet. Att ha hemberedskap innebär att du ska kunna klara dig utan samhällets hjälp i en vecka.

Midsommarafton 2023 fyller Stockholms stadshus 100 år. Det firar vi genom att fylla huset med kärlek. Nu släpper vi vigseltider till denna historiska händelse.

Stockholm utnämns till världens mest hållbara stad av ekonomi- och hållbarhetstidningen Corporate Knights.

Antalet flyktingar som kommer till Stockholms län är fortsatt lågt och läget i stadens verksamheter är lugnt och stabilt. Vakanta platser finns på stadens evakueringsboenden. Allt fler barn och ...