Statistik och fakta om Stockholm

Stockholm är en av de snabbast växande regionerna i Europa. Allt fler väljer att flytta till Stockholm samtidigt som vi lever längre och fler barn föds. Under 2024 beräknas Stockholm ha en miljon invånare.

Staden tar fram statistik, prognoser, utredningar och undersökningar, och varje år görs en befolkningsprognos för staden. Statistiken används bland annat för planering och verksamhetsutveckling i stadens verksamheter.

Statistik, utredningar och prognoser

Uppdaterad