Bild på byggarbetare högt upp i ett bygge

Statistik om bostäder

Här finns samlad statistik för bostadsbyggande och hyror i Stockholms stad.

Statistiken kommer från rapportserien ”Statistik om Stockholm”.

Bostadsbyggandet 2023 (pdf)

Hyror 2023 (pdf)

Uppdaterad