Vybild stockholm med stadshusets tre kronor i förgrunden

Statistisk årsbok

Den statistiska årsboken för Stockholm är en publikation där staden presenteras med hjälp av siffror. Här hittar du runt 70 000 uppgifter om hela staden och om stockholmarna.

Årsboken är uppdelad i två avsnitt

  1. Statistik om Stockholm
  2. Statistiska jämförelser.

Årsboken trycktes för första gången 1904 men statistik om staden har samlats in och sammanställts längre än så. Det gör att vi kan jämföra utveckling över en mycket lång tid. Sedan 2004 finns årsboken tillgänglig på internet. 

Årsbok 2020

Årsbok 2020 (pdf, 13,8 MB, nytt fönster)

Uppdaterad