Statistik om ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är det ekonomiska stöd som kan beviljas enligt socialtjänstlagen till stockholmare som inte kan tillgodose sitt behov på annat sätt. Här finns samlad statistik för det bistånd som delas ut i Stockholm.

Årsrapporter

Stockholms stad tar i samarbete med Sweco varje år fram en årsrapport för ekonomiskt bistånd. Rapporten beskriver utvecklingen av biståndet med tonvikt på jämförelser med året innan. Rapporten omfattar två olika typer av ersättningar till hushåll:

  • Ekonomiskt bistånd till de som ansöker och inte har tillräckliga medel för sin försörjning.
  • Ersättning enligt lagen om mottagande för asylsökning, det vill säga ekonomiskt stöd till invandrare som saknar uppehållstillstånd och är asylsökande.

Ekonomiskt bistånd 2022 (pdf)

Månadsrapporter

Uppdaterad