Fortsatt eldningsförbud i Stockholm

Länsstyrelsen har beslutat att det råder fortsatt eldningsförbud i hela Stockholms län. Det tidigare beslutet om skärpt eldningsförbud upphävs.

Karta över norden

Jämförelser med andra nordiska städer

Tillsammans tar 16 av de större städerna i Norden fram jämförande statistik.

I rapporten finns data för bland annat

  • befolkning
  • hushåll
  • migration
  • utländska medborgare
  • utbildningsbakgrund
  • jobb inom olika sektorer
  • sysselsättning och arbetslöshet
  • valdeltagande.

Rapporter

Nordic Major City Statistics 2020 (pdf, 6,3 MB, nytt fönster)

Nordic Major City Statistics 2018 (pdf, 6,3 MB, nytt fönster)

Nordic Major Cities Statistics 2016 (pdf, 6,3 MB, nytt fönster)

Uppdaterad