Öppna data

Öppna data är en viktig samhällsresurs. Stockholms stad har flera tjänster för dig som vill ta del av stadens öppna data.

Öppna data är information som finns tillgänglig och som vem som helst kan nyttja, återanvända och dela med sig av. Den kan till exempel användas för att utveckla nya digitala tjänster.

Genom att staden dela med oss av insamlade data kan andra aktörer använda vår öppna data för att utveckla tjänster som kan vara av nytta för stockholmarna.

Dataportalen

Genom Dataportalen tillhandahåller staden datamängder och tjänster inom en rad verksamhetsområden.

I miljöförvaltningens öppna data kan du hitta kartor och mätdata. 

Tjänster för trafikdata

Den öppna trafik- och vägdatan innehåller information om till exempel stadens vägnät, trafikregler och information om parkeringsautomater. 

Uppdaterad