Öppna data

Öppna data är en viktig samhällsresurs. Stockholms stad har flera tjänster för dig som vill ta del av stadens öppna data.

Öppna data är information som finns tillgänglig och som vem som helst kan nyttja, återanvända och dela med sig av. Den kan till exempel användas för att utveckla nya digitala tjänster.

Genom att staden dela med oss av insamlade data kan andra aktörer använda vår öppna data för att utveckla tjänster som kan vara av nytta för stockholmarna.

Dataportalen

Genom Dataportalen tillhandahåller staden datamängder och tjänster inom en rad verksamhetsområden.

I Miljödata kan du hitta kartor och mätdata från miljöförvaltningen. 

Trafik- och vägdata som öppna data

Trafikkontoret publicerar datamängder kopplat till trafik och vägar. Den öppna trafik- och vägdatan innehåller information om stadens vägnät, men också vägnätsankuten information som till exempel trafikregler och information om parkeringsautomater. 

Uppdaterad