Skärpt eldningsförbud i Stockholm

Just nu är det förbjudet att elda i Stockholms län. Länsstyrelsen har beslutat om skärpt eldningsförbud med anledning av att det är extremt torrt i naturen.

Undersökningar

Stockholms stad genomför årligen undersökningar där stockholmare svarar på frågor om staden och våra verksamheter. Resultaten är ett viktigt verktyg i vårt utvecklingsarbete.

Uppdaterad