Undersökningar

Stockholms stad genomför årligen undersökningar där stockholmare svarar på frågor om staden och våra verksamheter. Resultaten är ett viktigt verktyg i vårt utvecklingsarbete.

Uppdaterad