Medborgarundersökningen

Varje år undersöker Stockholms stad hur medborgarna uppfattar sin stadsmiljö.

Stockholms stad vill erbjuda invånarna en bra service och en ren och trygg stadsmiljö. Flera mål har därför formulerats för stadens verksamheter. Staden ska bland annat hållas ren och vara tillgänglig för alla. För att följa upp i vilken utsträckning målen nås får ett antal stockholmarna varje år svara på frågor om hur de uppfattar stadens service i olika avseenden.

Stadsövergripande resultat 2022

Medborgarundersökning 2022 – totalrapport Stockholms stad (pdf)

Resultat per stadsdelsområde 2022

Bromma

Medborgarundersökning 2022 – Bromma (pdf)

Enskede-Årsta-Vantör

Medborgarundersökning 2022 – Enskede-Årsta-Vantör (pdf)

Farsta

Medborgarundersökning 2022 – Farsta (pdf)

Hägersten-Älvsjö

Medborgarundersökning 2022 – Hägersten-Älvsjö (pdf)

Hässelby-Vällingby

Medborgarundersökning 2022 – Hässelby-Vällingby (pdf)

Kungsholmen

Medborgarundersökning 2022 – Kungsholmen (pdf)

Norrmalm

Medborgarundersökning 2022 – Norrmalm (pdf)

Rinkeby-Kista

Medborgarundersökning 2022 – Rinkeby-Kista (pdf)

Skarpnäck

Medborgarundersökning 2022 – Skarpnäck (pdf)

Skärholmen

Medborgarundersökning 2022 – Skärholmen (pdf)

Spånga-Tensta

Medborgarundersökning 2022 – Spånga-Tensta (pdf)

Södermalm

Medborgarundersökning 2022 – Södermalm (pdf)

Östermalm

Medborgarundersökning 2022 – Östermalm (pdf)

Uppdaterad