Medborgarundersökningen

Varje år undersöker Stockholms stad hur medborgarna uppfattar sin stadsmiljö.

Stockholms stad vill erbjuda invånarna en bra service och en ren och trygg stadsmiljö. Flera mål har därför formulerats för stadens verksamheter. Staden ska bland annat hållas ren och vara tillgänglig för alla. För att följa upp i vilken utsträckning målen nås får ett antal stockholmarna varje år svara på frågor om hur de uppfattar stadens service i olika avseenden.

Stadsövergripande resultat 2023

Medborgarundersökning 2023, totalrapport Stockholms stad (pdf)

Resultat per stadsdelsområde 2023

Bromma

Medborgarundersökning 2023, Bromma (pdf)

Enskede-Årsta-Vantör

Medborgarundersökning 2023, Enskede-Årsta-Vantör (pdf)

Farsta

Medborgarundersökning 2023, Farsta (pdf)

Hägersten-Älvsjö

Medborgarundersökning 2023, Hägersten-Älvsjö (pdf)

Hässelby-Vällingby

Medborgarundersökning 2023, Hässelby-Vällingby (pdf)

Järva

Medborgarundersökning 2023, Järva (pdf)

Kungsholmen

Medborgarundersökning 2023, Kungsholmen (pdf)

Norra innerstaden

Medborgarundersökning 2023, Norra innerstaden (pdf)

Norrmalm

Medborgarundersökning 2023, Norrmalm (pdf)

Rinkeby-Kista

Medborgarundersökning 2023, Rinkeby-Kista (pdf)

Skarpnäck

Medborgarundersökning 2023, Skarpnäck (pdf)

Skärholmen

Medborgarundersökning 2023, Skärholmen (pdf)

Spånga-Tensta

Medborgarundersökning 2023, Spånga-Tensta (pdf)

Södermalm

Medborgarundersökning 2023, Södermalm (pdf)

Östermalm

Medborgarundersökning 2023, Östermalm (pdf)

Uppdaterad