Medborgarundersökningen

Varje år undersöker Stockholms stad hur medborgarna uppfattar sin stadsmiljö.

Stockholms stad vill erbjuda invånarna en bra service och en ren och trygg stadsmiljö. Flera mål har därför formulerats för stadens verksamheter. Staden ska bland annat hållas ren och vara tillgänglig för alla. För att följa upp i vilken utsträckning målen nås får ett antal stockholmarna varje år svara på frågor om hur de uppfattar stadens service i olika avseenden.

Aktuellt om medborgarundersökningen 2024

Från och med den 24 april skickar Stockholms stad ut sms till cirka 9 000 medborgare i staden. I sms:et finns kort information och en länk till undersökningen.

De medborgare i urvalet som har fyllt 65 år kommer att få ett brev med en postal enkät om de inte redan har svarat digitalt. Staden vill undvika att skicka ut postala enkäter i onödan då det både är dyrt och miljöpåverkande, därför avvaktar vi någon vecka med att skicka ut postala enkäter för att i urvalet se vilka som eventuellt har behov av dem. Alla medborgare som finns med i urvalet får också ett brev hemskickat med information om enkäten samt en QR-kod för att kunna svara i mobiltelefonen.

Dina svar är viktiga för oss!

Svaren på undersökningarna använder vi i arbetet med att förbättra våra verksamheter. Resultaten presenteras i form av tabeller och diagram och svaren kan inte knytas till enskilda personer.

Stadsövergripande resultat 2023

Medborgarundersökning 2023, totalrapport Stockholms stad (pdf)

Resultat per stadsdelsområde 2023

Bromma

Medborgarundersökning 2023, Bromma (pdf)

Enskede-Årsta-Vantör

Medborgarundersökning 2023, Enskede-Årsta-Vantör (pdf)

Farsta

Medborgarundersökning 2023, Farsta (pdf)

Hägersten-Älvsjö

Medborgarundersökning 2023, Hägersten-Älvsjö (pdf)

Hässelby-Vällingby

Medborgarundersökning 2023, Hässelby-Vällingby (pdf)

Järva

Medborgarundersökning 2023, Järva (pdf)

Kungsholmen

Medborgarundersökning 2023, Kungsholmen (pdf)

Norra innerstaden

Medborgarundersökning 2023, Norra innerstaden (pdf)

Norrmalm

Medborgarundersökning 2023, Norrmalm (pdf)

Rinkeby-Kista

Medborgarundersökning 2023, Rinkeby-Kista (pdf)

Skarpnäck

Medborgarundersökning 2023, Skarpnäck (pdf)

Skärholmen

Medborgarundersökning 2023, Skärholmen (pdf)

Spånga-Tensta

Medborgarundersökning 2023, Spånga-Tensta (pdf)

Södermalm

Medborgarundersökning 2023, Södermalm (pdf)

Östermalm

Medborgarundersökning 2023, Östermalm (pdf)

Uppdaterad