Trygghetsmätningen

Ta del av resultatet från den senaste trygghetsmätningen. Den ger kunskap om hur stockholmarna upplever tryggheten i staden. Resultaten från mätningen används för att göra staden tryggare.

Trygghetsmätningen innehåller dels rapporter uppdelat per stadsdelsförvaltning och dels en stadsövergripande rapport över hela staden. Undersökningen genomförs var tredje år. Senaste mätningen gjordes 2017.

Trygghetsmätningen 2020

Just nu genomför Stockholms stad trygghetsmätningen för 2020. Enkätfabriken utför datainsamlingen på uppdrag av Stockholm stad och frågor kring undersökningen kan ställas till support@enkatfabriken.se eller telefon 020-12 10 28.

Inkomna enkäter behandlas konfidentiellt och sammanställs på ett sådant sätt att inget svar går att koppla till person.

Resultat från undersökningen presenteras hösten 2020.

Stadsövergripande resultat


Trygghet i Stockholm 2017 - hela staden (pdf, 1,34 MB, nytt fönster)

Trygghet i Stockholm 2017  - funktionsnedsättning (pdf, 398 kB, nytt fönster)

Trygghet i Stockholm 2017 - kön (pdf, 397 kB, nytt fönster)

Trygghet i Stockholm 2017 - ålder (pdf, 397 kB, nytt fönster)

Resultat redovisat per stadsdelsområde


Trygghet i Bromma 2017 (pdf, 3,41MB, nytt fönster)

Lisa Kinnari, stadsdelsdirektör, Bromma stadsdelsförvaltning
E-post: lisa.kinnari@stockholm.se
Telefon: 08-508 06 021

Trygghet i Enskede-Årsta-Vantör 2017 (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Åsa Winfridsson, preventionssamordnare, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning
E-post: asa.winfridsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 14 1452

Trygghet- i Farsta 2017 (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Gabriella Luoma, samordnare, Farsta stadsdelsförvaltning
E-postgabriella.luoma@stockholm.se 
Telefon: 08-508 18 129

Trygghet i Hägersten-Liljeholmen 2017 (pdf, 2,79 MB, nytt fönster)

Anna William Olsson, enhetschef, Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning
E-postanna.william-olsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 23 362

Trygghet i Hässelby-Vällingby 2017 (pdf, 1,35 MB, nytt fönster)

Andrea Hormazabal, avdelningschef, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
E-postandrea.hormazabal@stockholm.se 
Telefon: 08-508 04 025

Trygghet i Kungsholmen 2017 (pdf, 1,27 MB, nytt fönster)

Helena Åhman, avdelningschef, Kungsholmen stadsdelsförvaltning
E-posthelena.ahman@stockholm.se
Telefon: 08-508 08 781

Trygghet på Norrmalm 2017 (pdf, 1,69 MB, nytt fönster)

Johanna Engman, stadsdelsdirektör, Norrmalm stadsdelsförvaltning
E-post: johanna.engman@stockholm.se 
Telefon: 08-508 09 033

Trygghet i Rinkeby-Kista 2017 (pdf, 1,54 MB, nytt fönster)

Per Granhällen, säkerhets- och brottsförebyggande strateg, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
E-post: per.granhallen@stockholm.se 
Telefon: 08-508 01 015

Trygghet i Skarpnäck 2017 (pdf, 1,65 MB, nytt fönster)

Karin Aleberg-Lövgren, avdelningschef, Skarpnäck stadsdelsförvaltning
E-postkarin.aleberg-lovgren@stockholm.se
Telefon: 08-508 15 016

Trygghet i Skärholmen 2017 (pdf, 1,55 MB, nytt fönster)

Anette Petersson, preventionssamordnare, Skärholmens stadsdelsförvaltning
E-postanette.petersson@stockholm.se
Telefon: 08-508 24 420

Trygghet i Spånga-Tensta 2017 (pdf, 1,63 MB, nytt fönster)

Per Kjellander, förvaltningschef, Spånga-Tensta förvaltningschef
E-postper.kjellander@stockholm.se 
Telefon: 08-508 03 100

Trygghet i Södermalm 2017 (pdf, 3,22 MB, nytt fönster)

Krister Sundgren, samordnare, Södermalms stadsdelsförvaltning
E-postkrister.sundgren@stockholm.se
Telefon: 08-508 12 013 

Trygghet i Älvsjö 2017 (pdf, 1,25 MB, nytt fönster)

Göran Sjödin, verksamhetsområdeschef, Älvsjö stadsdelsförvaltning
E-postgoran.sjodin@stockholm.se
Telefon: 08-508 21 070

Trygghet på Östermalm 2017 (pdf, 1,68 MB, nytt fönster)

Christina Klang, stadsdelsdirektör, Östermalms stadsdelsförvaltning
E-postchristina.klang@stockholm.se 
Telefon: 08-508 10 015

Uppdaterad