Brukarundersökningar

Stockholms stad genomför årligen brukarundersökningar inom flera av stadens verksamhetsområden. Det är ett verktyg för att utveckla och höja kvaliteten på våra verksamheter.

Aktuella brukarundersökningar

Dina svar är viktiga för oss!

Svaren på undersökningarna använder vi i arbetet med att förbättra våra verksamheter. Resultaten presenteras i form av tabeller och diagram och svaren kan inte knytas till enskilda personer.

Uppdaterad