Fortsatt eldningsförbud i Stockholm

Länsstyrelsen har beslutat att det råder fortsatt eldningsförbud i hela Stockholms län. Det tidigare beslutet om skärpt eldningsförbud upphävs.

Brukarundersökningar

Stockholms stad genomför årligen brukarundersökningar inom flera av stadens verksamhetsområden. Det är ett verktyg för att utveckla och höja kvaliteten på våra verksamheter.

Aktuella brukarundersökningar

Just nu pågår inga brukarundersökningar.

Dina svar är viktiga för oss!

Svaren på undersökningarna använder vi i arbetet med att förbättra våra verksamheter. Resultaten presenteras i form av tabeller och diagram och svaren kan inte knytas till enskilda personer.

Uppdaterad