Tyck till om omsorgen för personer med insatser enligt SoL – funktionsnedsättning

Varje år genomförs undersökningar inom stadens SoL-verksamheter.

Alla verksamheter i Stockholms stad deltar i undersökningarna och resultaten används för att förbättra och utveckla kvaliteten i verksamheterna. När en undersökning är klar presenteras resultaten här på webbsidan.

Undersökningarna omfattar insatserna

 • boendestöd
 • gruppboende
 • HVB (hem för vård eller boende) vartannat år
 • stödboende
 • sysselsättning.

Datum för undersökningarna

Årets undersökning inom sysselsättning genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner under veckorna 35–43. 

Socialpsykiatrins undersökningar inom boendestöd, gruppboende och stödboende är avslutade. Inom HVB görs ingen undersökning år 2023.

Till dig som ska svara på enkäten

Nu är det dags att svara på stadens undersökning om din sysselsättningsverksamhet. Vad du tycker är viktigt för att din verksamhet ska kunna utveckla sin kvalitet.

Inloggning till enkäten

Använd din personliga kod för att logga in och svara på webbenkäten.

Så här går det till

 • Du kan svara här på webben eller på en pappersenkät som du kan få från personalen eller från din brukarstödjare.
 • Enkäten finns översatt till flera språk.
 • Du kan fylla i enkäten själv eller tillsammans med en brukarstödjare som kommer till din verksamhet. Brukarstödjaren kan också berätta mer om enkätens frågor och hur svaren används.
 • För att logga in till webbenkäten använder du en kod som du får av brukarstödjaren eller personalen.
 • Enkäten är anonym, ingen kan se vad du har svarat. Ditt svar läggs ihop med andra svar inom hela staden.
 • Du väljer själv om du vill svara på enkäten.
 • När du svarar på enkäten kan du välja om du vill ha bilder som stöd eller om du vill ha frågorna upplästa för dig.
 • Du kan fylla i en eller flera testenkäter för att öva dig på hur man svarar på enkäten.
 • Om du vill kan du vara med på ett brukardialog där du kan prata lite friare om vad som är bra eller mindre bra på din verksamhet. Brukarstödjaren kan berätta mer om detta.

Tack för ditt deltagande!

Exempelenkäter

Här kan du se hur enkäterna ser ut och testa att svara på frågorna. Exempelenkäterna finns på flera språk.

Demoenkäter

Information till verksamheterna

Under perioden 1 september till 31 oktober deltar staden i SKR:s nationella brukarundersökning för stadens alla sysselsättningsverksamheter, oavsett regi.

Genomförande

Alla verksamheter ska ha anmält sitt deltagande till Enkätfabriken. Enkätfabriken skickar inför undersökningsperioden ut kod-talonger till den person som verksamheten har anmält som kontaktperson. Alla brukare ska erbjudas att svara på undersökningen. Har en verksamhet inte fått sina kod-talonger uppmanas de att titta i skräpposten och sedan kontakta Enkätfabriken, se nedan för kontaktuppgifter.

Brukarstödjare

Vid genomförandet av undersökningarna inom SoL erbjuds verksamheterna stöd av så kallade brukarstödjare, så även för sysselsättningsverksamheterna. En brukarstödjare är en person som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och har utbildats i att vara ett stöd när brukarna fyller i sin enkät. Brukarstödjaren kan berätta mer om frågorna eller om hur svaren ska användas.

Brukarstödjarna får också alla verksamheters kod-talonger till undersökningen. Brukarstödjarna och verksamheten kommer överens om hur kod-talongerna delas ut på bästa sätt. Observera att kod-talongerna har en kod för respektive nämnd, om er verksamhet har brukare från flera nämnder är det viktigt att brukaren får en kod från den nämnd som beslutat om insatsen.

Affischer

När brukarstödjaren kommer – sysselsättning (pdf)

Tyck till om din sysselsättningsverksamhet (pdf)

Pappersenkät

Om verksamheten väljer att låta brukaren svara på en pappersenkät är det viktigt att brukaren svarar på en enkät som innehåller alla stadens extrafrågor. Det är också viktigt att det är brukarstödjaren och inte personal från verksamheten som matar in resultaten i systemet. Mer information om genomförandet har sänts ut till nämnder och verksamheter.

Brukardialog

Brukarstödjaren erbjuder också brukarna att vara med på en brukardialog, där de har möjlighet att lite friare prata om vad som är bra eller mindre bra på verksamheten. Information om hur dialogerna genomförs har också skickats ut till nämnder och verksamheter.

Tilläggsfrågor

Staden har fem tilläggsfrågor för de enkäter som staden deltar i.

 • Är du nöjd med stödet du får?
 • Upplever du att personalen har diskriminerat dig?
 • Blir du väl bemött av personalen?
 • Har din biståndshandläggare på ett bra sätt berättat om vilket stöd du kan söka?
 • Blev du väl bemött av biståndshandläggaren?

Extratjänster

Staden köper extratjänster såsom översättning till engelska, arabiska, thai, somaliska och dari samt uppläsning på engelska och arabiska.

Resultat

I vecka 49 (i början av december) får nämnder och organisationer ta del av sitt eget resultat. Därefter får verksamheterna sina resultat.

Kontakt

Har ni frågor om ert urval kontakta Enkätfabriken.

Telefon: Telefon020-12 10 28 
E-post: support@enkatfabriken.se.

Resultat

Boendestöd

Brukarundersökning boendestöd 2023, totalrapport Stockholms stad (pdf)

Brukarundersökning boendestöd 2023, Bromma (pdf)

Brukarundersökning boendestöd 2023, Enskede-Årsta-Vantör (pdf)

Brukarundersökning boendestöd 2023, Farsta (pdf)

Brukarundersökning boendestöd 2023, Hägersten-Älvsjö (pdf)

Brukarundersökning boendestöd 2023, Hässelby-Vällingby (pdf)

Brukarundersökning boendestöd 2023, Kungsholmen (pdf)

Brukarundersökning boendestöd 2023, Norrmalm (pdf)

Brukarundersökning boendestöd 2023 Rinkeby-Kista (pdf)

Brukarundersökning boendestöd 2023, Skarpnäck (pdf)

Brukarundersökning boendestöd 2023, Skärholmen (pdf)

Brukarundersökning boendestöd 2023, Spånga-Tensta (pdf)

Brukarundersökning boendestöd 2023, Södermalm (pdf)

Brukarundersökning boendestöd 2023, Östermalm (pdf)

Gruppboende

Brukarundersökning gruppboende 2023, totalrapport Stockholms stad (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023, Bromma (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023, Bromma egen regi (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023, Enskede-Årsta-Vantör (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023, Enskede-Årsta-Vantör egen regi (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023, Farsta (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023, Farsta egen regi (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023, Hägersten-Älvsjö (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023, Hägersten-Älvsjö egen regi (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023, Hässelby-Vällingby (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023, Hässelby-Vällingby egen regi (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023, Norrmalm (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023, Norrmalm egen regi (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023, Rinkeby-Kista (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023, Rinekby-Kista egen regi (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023, Skarpnäck (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023, Skärholmen (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023, Skärholmen egen regi (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023, Spånga-Tensta (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023, Södermalm (pdf)

Stödboende

Brukarundersökning stödboende 2023, totalt Stockholms stad (pdf)

Brukarundersökning stödboende 2023, Enskede-Årsta-Vantör (pdf)

Brukarundersökning stödboende 2023, Enskede-Årsta-Vantör egen regi (pdf)

Brukarundersökning stödboende 2023, Farsta (pdf)

Brukarundersökning stödboende 2023, Farsta egen regi (pdf)

Brukarundersökning stödboende 2023, Hägersten-Älvsjö (pdf)

Brukarundersökning stödboende 2023, Hägersten-Älvsjö egen regi (pdf)

Brukarundersökning stödboende 2023, Hässelby-Vällingby (pdf)

Brukarundersökning stödboende 2023, Kungsholmen (pdf)

Brukarundersökning stödboende 2023, Kungsholmen egen regi (pdf)

Brukarundersökning stödboende 2023, Rinkeby-Kista (pdf)

Brukarundersökning stödboende 2023, Skarpnäck (pdf)

Brukarundersökning stödboende 2023, Skärholmen (pdf)

Brukarundersökning stödboende 2023, Spånga-Tensta (pdf)

Brukarundersökning stödboende 2023, Södermalm (pdf)

Brukarundersökning stödboende 2023, Östermalm (pdf)

Boendestöd

Boendestöd Stockhoms stad totalrapport 2022 (pdf)

Boendestöd Bromma 2022 (pdf)

Boendestöd Bromma – egen regi 2022 (pdf)

Boendestöd Enskede-Årsta-Vantör 2022 (pdf)

Boendestöd Enskede-Årsta-Vantör – egen regi 2022 (pdf)

Boendestöd Farsta 2022 (pdf)

Boendestöd Farsta – egen regi 2022 (pdf)

Boendestöd Hägersten-Älvsjö 2022 (pdf)

Boendestöd Hägersten-Älvsjö – egen regi 2022 (pdf)

Boendestöd Hässelby-Vällingby 2022 (pdf)

Boendestöd Hässelby-Vällingby – egen regi 2022 (pdf)

Boendestöd Kungsholmen 2022 (pdf)

Boendestöd Kungsholmen – egen regi 2022 (pdf)

Boendestöd Norrmalm 2022 (pdf)

Boendestöd Norrmalm – egen regi 2022 (pdf)

Boendestöd Rinkeby-Kista 2022 (pdf)

Boendestöd Rinkeby-Kista – egen regi 2022 (pdf)

Boendestöd Skärholmen 2022 (pdf)

Boendestöd Skärholmen – egen regi 2022 (pdf)

Boendestöd Spånga-Tensta 2022 (pdf)

Boendestöd Spånga-Tensta – egen regi 2022 (pdf)

Boendestöd Södermalm 2022 (pdf)

Boendestöd Södermalm – egen regi 2022 (pdf)

Boendestöd Östermalm 2022 (pdf)

Boendestöd Östermalm – egen regi 2022 (pdf)

Gruppboende

Gruppboende Stockholms stad totalrapport 2022 (pdf)

Gruppboende Bromma 2022 (pdf)

Gruppboende Bromma – egen regi 2022 (pdf)

Gruppboende Enskede-Årsta-Vantör 2022 (pdf)

Gruppboende Enskede-Årsta-Vantör – egen regi 2022 (pdf)

Gruppboende Farsta 2022 (pdf)

Gruppboende Farsta – egen regi 2022 (pdf)

Gruppboende Hägersten-Älvsjö 2022 (pdf)

Gruppboende Hägersten-Älvsjö– egen regi 2022 (pdf)

Gruppboende Hässelby-Vällingby 2022 (pdf)

Gruppboende Hässelby-Vällingby – egen regi 2022 (pdf)

Gruppboende Rinkeby-Kista 2022 (pdf)

Gruppboende Rinkeby-Kista – egen regi 2022 (pdf)

Gruppboende Skärholmen 2022 (pdf)

Gruppboende Skärholmen – egen regi 2022 (pdf)

Gruppboende Östermalm 2022 (pdf)

Gruppboende Östermalm – egen regi 2022 (pdf)

HVB (Hem för Vård eller Boende)

HVB Stockholms stad totalrapport 2022 (pdf)

HVB Enskede-Årsta-Vantör 2022 (pdf)

HVB Farsta 2022 (pdf)

HVB Hägersten-Älvsjö 2022 (pdf)

HVB Södermalm 2022 (pdf)

Stödboende

Stödboende Stockholms stad totalrapport 2022 (pdf)

Stödboende Enskede-Årsta-Vantör 2022 (pdf)

Stödboende Enskede-Årsta-Vantör – egen regi 2022 (pdf)

Stödboende Farsta 2022 (pdf)

Stödboende Farsta – egen regi 2022 (pdf)

Stödboende Hägersten-Älvsjö 2022 (pdf)

Stödboende Hägersten-Älvsjö – egen regi 2022 (pdf)

Stödboende Hässelby-Vällingby 2022 (pdf)

Stödboende Hässelby-Vällingby – egen regi 2022 (pdf)

Stödboende Norrmalm 2022 (pdf)

Stödboende Norrmalm – egen regi 2022 (pdf)

Stödboende Rinkeby-Kista 2022 (pdf)

Stödboende Skarpnäck 2022 (pdf)

Stödboende Skärholmen 2022 (pdf)

Stödboende Skärholmen – egen regi 2022 (pdf)

Stödboende Spånga-Tensta 2022 (pdf)

Stödboende Spånga-Tensta – egen regi 2022 (pdf)

Stödboende Södermalm 2022 (pdf)

Stödboende Östermalm 2022  (pdf)

Stödboende Östermalm – egen regi 2022 (pdf)

Sysselsättning

Sysselsättning totalrapport 2022 (pdf)

Sysselsättning Bromma 2022 (pdf)

Sysselsättning Bromma – egen regi 2022 (pdf)

Sysselsättning Enskede-Årsta-Vantör 2022 (pdf)

Sysselsättning Enskede-Årsta-Vantör – egen regi 2022 (pdf)

Sysselsättning Farsta 2022 (pdf)

Sysselsättning Farsta – egen regi 2022 (pdf)

Sysselsättning Hägersten-Älvsjö 2022 (pdf)

Sysselsättning Hägersten-Älvsjö – egen regi 2022 (pdf)

Sysselsättning Hässelby-Vällingby 2022 (pdf)

Sysselsättning Hässelby-Vällingby – egen regi 2022 (pdf)

Sysselsättning Kungsholmen 2022 (pdf)

Sysselsättning Kungsholmen – egen regi 2022 (pdf)

Sysselsättning Norrmalm 2022 (pdf)

Sysselsättning Norrmalm – egen regi 2022 (pdf)

Sysselsättning Skarpnäck 2022 (pdf)

Sysselsättning Skarpnäck – egen regi 2022 (pdf)

Sysselsättning Skärholmen 2022 (pdf)

Sysselsättning Skärholmen – egen regi 2022 (pdf)

Sysselsättning Spånga-Tensta 2022 (pdf)

Sysselsättning Spånga-Tensta – egen regi 2022 (pdf)

Sysselsättning Södermalm 2022 (pdf)

Sysselsättning Södermalm – egen regi 2022 (pdf)

Sysselsättning Östermalm 2022 (pdf)

Sysselsättning Östermalm – egen regi 2022 (pdf)

Uppdaterad