Tyck till om omsorgen för personer med insatser enligt SoL – funktionsnedsättning

Varje år genomförs undersökningar inom stadens SoL-verksamheter.

Alla verksamheter i Stockholms stad deltar i undersökningarna och resultaten används för att förbättra och utveckla kvaliteten i verksamheterna. När en undersökning är klar presenteras resultaten här på webbsidan.

Undersökningarna omfattar insatserna

 • boendestöd
 • gruppboende
 • HVB (hem för vård eller boende) vartannat år
 • stödboende
 • sysselsättning.

Datum för undersökningarna

Undersökningen för boendestöd genomförs 4 mars-14 april. Gruppboende, HVB och stödboende genomförs 4 mars-21 april.

Undersökningen inom sysselsättning genomförs preliminärt veckorna 36-44.

Till dig som ska svara på enkäten

Nu är det snart dags att svara på stadens undersökning om ditt boendestöd, gruppboende, HVB eller stödboende. Vad du tycker är viktigt för att din verksamhet ska kunna utveckla sin kvalitet.

Så här går det till

 • Boendestöd: Du kan svara på den pappersenkät som skickas hem till dig. I utskicket finns också en kod som du använder för att logga in om du hellre vill svara på webben.
 • Gruppboende, HVB och stödboende: Enkäten är digital och du svarar på den här på webben från och med den 4 mars. Du använder en kod för att logga in. Koden får du av personalen på ditt boende eller från en brukarstödjare, som också kan hjälpa dig med inloggningen. 
 • Enkäterna är anonyma och ingen kan se vad du har svarat. Ditt svar läggs ihop med andra svar inom hela staden.
 • Du väljer själv om du vill svara på enkäten.
 • Webbenkäten finns översatt till flera språk. 
 • I exempelenkäterna kan du se alla frågorna i enkäten. De är inte till för att fyllas i eller skickas in.
 • Du som bor på ett gruppboende eller stödboende kan få hjälp med att fylla i enkäten av en brukarstödjare som besöker ditt boende.

The survey in other languages

Resultat

Boendestöd

Brukarundersökning boendestöd 2023: totalt Stockholms stad (pdf)

Brukarundersökning boendestöd 2023: Bromma (pdf)

Brukarundersökning boendestöd 2023: Enskede-Årsta-Vantör (pdf)

Brukarundersökning boendestöd 2023: Farsta (pdf)

Brukarundersökning boendestöd 2023: Hägersten-Älvsjö (pdf)

Brukarundersökning boendestöd 2023: Hässelby-Vällingby (pdf)

Brukarundersökning boendestöd 2023: Kungsholmen (pdf)

Brukarundersökning boendestöd 2023: Norrmalm (pdf)

Brukarundersökning boendestöd 2023: Rinkeby-Kista (pdf)

Brukarundersökning boendestöd 2023: Skarpnäck (pdf)

Brukarundersökning boendestöd 2023: Skärholmen (pdf)

Brukarundersökning boendestöd 2023: Spånga-Tensta (pdf)

Brukarundersökning boendestöd 2023: Södermalm (pdf)

Brukarundersökning boendestöd 2023: Östermalm (pdf)

Gruppboende

Brukarundersökning gruppboende 2023: totalt Stockholms stad (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023: Bromma (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023: Bromma, egen regi (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023: Enskede-Årsta-Vantör (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023: Enskede-Årsta-Vantör, egen regi (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023: Farsta (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023: Farsta, egen regi (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023: Hägersten-Älvsjö (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023: Hägersten-Älvsjö, egen regi (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023: Hässelby-Vällingby (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023: Hässelby-Vällingby, egen regi (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023: Norrmalm (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023: Norrmalm, egen regi (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023: Rinkeby-Kista (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023: Rinkeby-Kista, egen regi (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023: Skarpnäck (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023: Skärholmen (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023: Skärholmen, egen regi (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023: Spånga-Tensta (pdf)

Brukarundersökning gruppboende 2023: Södermalm (pdf)

Stödboende

Brukarundersökning stödboende 2023: totalt Stockholms stad (pdf)

Brukarundersökning stödboende 2023: Enskede-Årsta-Vantör (pdf)

Brukarundersökning stödboende 2023: Enskede-Årsta-Vantör, egen regi (pdf)

Brukarundersökning stödboende 2023: Farsta (pdf)

Brukarundersökning stödboende 2023: Farsta egen regi (pdf)

Brukarundersökning stödboende 2023: Hägersten-Älvsjö (pdf)

Brukarundersökning stödboende 2023: Hägersten-Älvsjö, egen regi (pdf)

Brukarundersökning stödboende 2023: Hässelby-Vällingby (pdf)

Brukarundersökning stödboende 2023: Kungsholmen (pdf)

Brukarundersökning stödboende 2023: Kungsholmen, egen regi (pdf)

Brukarundersökning stödboende 2023: Rinkeby-Kista (pdf)

Brukarundersökning stödboende 2023: Skarpnäck (pdf)

Brukarundersökning stödboende 2023: Skärholmen (pdf)

Brukarundersökning stödboende 2023: Spånga-Tensta (pdf)

Brukarundersökning stödboende 2023: Södermalm (pdf)

Brukarundersökning stödboende 2023: Östermalm (pdf)

Sysselsättning

Brukarundersökning sysselsättning 2023: totalt Stockholms stad (pdf)

Brukarundersökning sysselsättning 2023: Bromma (pdf)

Brukarundersökning sysselsättning 2023: Bromma, egen regi (pdf)

Brukarundersökning sysselsättning 2023: Enskede-Årsta-Vantör (pdf)

Brukarundersökning sysselsättning 2023: Enskede-Årsta-Vantör, egen regi (pdf)

Brukarundersökning sysselsättning 2023: Farsta (pdf)

Brukarundersökning sysselsättning 2023: Farsta, egen regi (pdf)

Brukarundersökning sysselsättning 2023: Hägersten-Älvsjö (pdf)

Brukarundersökning sysselsättning 2023: Hägersten-Älvsjö, egen regi (pdf)

Brukarundersökning sysselsättning 2023: Hässelby-Vällingby (pdf)

Brukarundersökning sysselsättning 2023: Hässelby-Vällingby, egen regi (pdf)

Brukarundersökning sysselsättning 2023: Järva (pdf)

Brukarundersökning sysselsättning 2023: Järva, egen regi (pdf)

Brukarundersökning sysselsättning 2023: Kungsholmen (pdf)

Brukarundersökning sysselsättning 2023: Kungsholmen, egen regi (pdf)

Brukarundersökning sysselsättning 2023: Norra innerstaden (pdf)

Brukarundersökning sysselsättning 2023: Norra innerstaden, egen regi (pdf)

Brukarundersökning sysselsättning 2023: Skarpnäck (pdf)

Brukarundersökning sysselsättning 2023: Skarpnäck, egen regi (pdf)

Brukarundersökning sysselsättning 2023: Skärholmen (pdf)

Brukarundersökning sysselsättning 2023: Skärholmen, egen regi (pdf)

Brukarundersökning sysselsättning 2023: Södermalm (pdf)

Brukarundersökning sysselsättning 2023: Södermalm, egen regi (pdf)

Boendestöd

Boendestöd Stockhoms stad totalrapport 2022 (pdf)

Boendestöd Bromma 2022 (pdf)

Boendestöd Bromma – egen regi 2022 (pdf)

Boendestöd Enskede-Årsta-Vantör 2022 (pdf)

Boendestöd Enskede-Årsta-Vantör – egen regi 2022 (pdf)

Boendestöd Farsta 2022 (pdf)

Boendestöd Farsta – egen regi 2022 (pdf)

Boendestöd Hägersten-Älvsjö 2022 (pdf)

Boendestöd Hägersten-Älvsjö – egen regi 2022 (pdf)

Boendestöd Hässelby-Vällingby 2022 (pdf)

Boendestöd Hässelby-Vällingby – egen regi 2022 (pdf)

Boendestöd Kungsholmen 2022 (pdf)

Boendestöd Kungsholmen – egen regi 2022 (pdf)

Boendestöd Norrmalm 2022 (pdf)

Boendestöd Norrmalm – egen regi 2022 (pdf)

Boendestöd Rinkeby-Kista 2022 (pdf)

Boendestöd Rinkeby-Kista – egen regi 2022 (pdf)

Boendestöd Skärholmen 2022 (pdf)

Boendestöd Skärholmen – egen regi 2022 (pdf)

Boendestöd Spånga-Tensta 2022 (pdf)

Boendestöd Spånga-Tensta – egen regi 2022 (pdf)

Boendestöd Södermalm 2022 (pdf)

Boendestöd Södermalm – egen regi 2022 (pdf)

Boendestöd Östermalm 2022 (pdf)

Boendestöd Östermalm – egen regi 2022 (pdf)

Gruppboende

Gruppboende Stockholms stad totalrapport 2022 (pdf)

Gruppboende Bromma 2022 (pdf)

Gruppboende Bromma – egen regi 2022 (pdf)

Gruppboende Enskede-Årsta-Vantör 2022 (pdf)

Gruppboende Enskede-Årsta-Vantör – egen regi 2022 (pdf)

Gruppboende Farsta 2022 (pdf)

Gruppboende Farsta – egen regi 2022 (pdf)

Gruppboende Hägersten-Älvsjö 2022 (pdf)

Gruppboende Hägersten-Älvsjö– egen regi 2022 (pdf)

Gruppboende Hässelby-Vällingby 2022 (pdf)

Gruppboende Hässelby-Vällingby – egen regi 2022 (pdf)

Gruppboende Rinkeby-Kista 2022 (pdf)

Gruppboende Rinkeby-Kista – egen regi 2022 (pdf)

Gruppboende Skärholmen 2022 (pdf)

Gruppboende Skärholmen – egen regi 2022 (pdf)

Gruppboende Östermalm 2022 (pdf)

Gruppboende Östermalm – egen regi 2022 (pdf)

HVB (Hem för Vård eller Boende)

HVB Stockholms stad totalrapport 2022 (pdf)

HVB Enskede-Årsta-Vantör 2022 (pdf)

HVB Farsta 2022 (pdf)

HVB Hägersten-Älvsjö 2022 (pdf)

HVB Södermalm 2022 (pdf)

Stödboende

Stödboende Stockholms stad totalrapport 2022 (pdf)

Stödboende Enskede-Årsta-Vantör 2022 (pdf)

Stödboende Enskede-Årsta-Vantör – egen regi 2022 (pdf)

Stödboende Farsta 2022 (pdf)

Stödboende Farsta – egen regi 2022 (pdf)

Stödboende Hägersten-Älvsjö 2022 (pdf)

Stödboende Hägersten-Älvsjö – egen regi 2022 (pdf)

Stödboende Hässelby-Vällingby 2022 (pdf)

Stödboende Hässelby-Vällingby – egen regi 2022 (pdf)

Stödboende Norrmalm 2022 (pdf)

Stödboende Norrmalm – egen regi 2022 (pdf)

Stödboende Rinkeby-Kista 2022 (pdf)

Stödboende Skarpnäck 2022 (pdf)

Stödboende Skärholmen 2022 (pdf)

Stödboende Skärholmen – egen regi 2022 (pdf)

Stödboende Spånga-Tensta 2022 (pdf)

Stödboende Spånga-Tensta – egen regi 2022 (pdf)

Stödboende Södermalm 2022 (pdf)

Stödboende Östermalm 2022  (pdf)

Stödboende Östermalm – egen regi 2022 (pdf)

Sysselsättning

Sysselsättning totalrapport 2022 (pdf)

Sysselsättning Bromma 2022 (pdf)

Sysselsättning Bromma – egen regi 2022 (pdf)

Sysselsättning Enskede-Årsta-Vantör 2022 (pdf)

Sysselsättning Enskede-Årsta-Vantör – egen regi 2022 (pdf)

Sysselsättning Farsta 2022 (pdf)

Sysselsättning Farsta – egen regi 2022 (pdf)

Sysselsättning Hägersten-Älvsjö 2022 (pdf)

Sysselsättning Hägersten-Älvsjö – egen regi 2022 (pdf)

Sysselsättning Hässelby-Vällingby 2022 (pdf)

Sysselsättning Hässelby-Vällingby – egen regi 2022 (pdf)

Sysselsättning Kungsholmen 2022 (pdf)

Sysselsättning Kungsholmen – egen regi 2022 (pdf)

Sysselsättning Norrmalm 2022 (pdf)

Sysselsättning Norrmalm – egen regi 2022 (pdf)

Sysselsättning Skarpnäck 2022 (pdf)

Sysselsättning Skarpnäck – egen regi 2022 (pdf)

Sysselsättning Skärholmen 2022 (pdf)

Sysselsättning Skärholmen – egen regi 2022 (pdf)

Sysselsättning Spånga-Tensta 2022 (pdf)

Sysselsättning Spånga-Tensta – egen regi 2022 (pdf)

Sysselsättning Södermalm 2022 (pdf)

Sysselsättning Södermalm – egen regi 2022 (pdf)

Sysselsättning Östermalm 2022 (pdf)

Sysselsättning Östermalm – egen regi 2022 (pdf)

Uppdaterad