Tyck till om ditt feriejobb

Varje år genomförs undersökningar bland de ungdomar som haft feriejobb i en av Stockholms stads verksamheter för att ta reda på vad de tycker om sitt feriejobb. 

Datum för undersökningarna

Årets undersökningar för feriejobb genomförs i samband med att feriejobbsperioden har avslutats. Enkäten skickas ut via sms till ungdomarna eller till deras vårdnadshavare.

Rapporterna publiceras under rubriken Resultat.

Uppdaterad