Tyck till om äldreomsorgen

Varje år genomförs undersökningar inom äldreomsorgens verksamheter.

Alla verksamheter i Stockholms stad deltar i undersökningarna och resultaten används för att förbättra och utveckla kvaliteten i verksamheterna. När en undersökning är klar presenteras resultaten här på webbplatsen under rubriken resultat.

Stockholms stad och Socialstyrelsen gör undersökningar för

 • dagverksamhet
 • hemtjänst
 • vård- och omsorgsboende.

Datum för undersökningarna

Årets undersökningar för dagverksamheter inom äldreomsorgen genomförs veckorna 36–42.

Undersökningarna för vård- och omsorgsboenden samt för hemtjänsten genomförs inte under 2021.

Till dig som ska svara på en enkät

Här hittar du exempelenkäter, demoenkäter och mer information om de olika enkäterna.

Undersökningsperiod

Under veckorna 36-42 genomförs den årliga undersökningen för dagverksamheterna inom äldreomsorgen. Resultaten kommer att publiceras  efter vecka 47.

Undersökningen vänder sig till dig som går på en dagverksamhet. Enkäten skickas ut per post under vecka 36 till den adress som är inlagd i stadens verksamhetssystem.

Alla som har eller har haft ett beslut om dagverksamhet den 10 juni ska få en enkät. Om någon inte fått sin enkät kan orsaken vara att man är ny i verksamheten eller har ett beslut från en annan kommun.

Har man inte fått någon enkät går det bra att kontakta Origo Group, som är den leverantör som Stockholms stad anlitar i samband med genomförande. Se kontaktuppgifter nedan.

Syftet med undersökningen

Syftet med undersökningen är att utveckla kvaliteten i varje enskild verksamhet. Resultaten ska också användas för att underlätta valet av dagverksamhet för de som söker verksamhet i Stockholms stad.

Anonyma svar

Svaren behandlas konfidentiellt och sammanställas i form av tabeller och diagram där ingen kan utläsa vem som svarat. Svaren kommer att redovisas på enhetsnivå där så är möjligt. Staden har avtal rörande frågor kring GDPR med leverantören.

Möjlighet att svara på webben

Om du vill svara på webben finns enkäten tillgänglig här på webbsidan från och med den 6 september.

För att kunna svara på webben behöver du använda den personliga kod som du har fått hemskickad. Du som svarar på webben har också möjlighet att lämna
synpunkter i slutet av enkäten.

Flera språk

Webbenkäten finns översatt till följande språk:

 • arabiska
 • bosniska
 • engelska
 • finska
 • kroatiska
 • kurdiska
 • persiska
 • ryska
 • serbiska,
 • somaliska
 • spanska
 • tigrinja
 • thai
 • tyska.

Alla språk utom persiska, tigrinja, somaliska går att svara på direkt i webbenkäten.

Socialstyrelsens undersökning

Våren 2021 genomför Socialstyrelsen totalundersökning inom vård- och omsorgsboenden och hemtjänstutförare genomförs inte under 2021. Socialstyrelsen har sedan ett par år tillbaka genomfört undersökningarna på uppdrag från regeringen. Därför genomför Stockholm stad inte några egna undersökningar för dessa verksamheter.

Frågor

Vid frågor kontakta
E-post: support@origogroup.com

Inloggning till enkäterna

För att logga in till enkäten, använd den personliga kod som du har fått hemskickad per post.

Dagverksamhet – logga in och svara på enkäten

Information till verksamheterna

Tidplan

 • Genomförandeperiod vecka 36–42.
 • Stadsdelsnämnder och privata utförare kontaktar Origo Group om de önskar att dela ut enkäterna för första utskicket själva senast den 25 augusti.
 • Stadsdelsnämnder och privata utförare kontaktar Origo Group om de vill ha chefsområdesrapporter/koncernrapporter eller annan organisationsnivå i rapporterna senast den 25 augusti.
 • Efter vecka 32 läggs information, affischer, formulär och översättningar med mera successivt upp på denna webbsida.
 • Affischer skickas ut per mejl till stadsdelsnämnder. De finns också att hämta på start.stockholm i vecka 34.
 • Inför undersökningen kommer länk till webbenkäten att finnas tillgänglig på denna webbsida.
 • Rapporterna skickas ut till nämnderna tidigast vecka 46 och till utförarna tidigast i vecka 47.

Information om undersökningen för dagverksamheterna 2021 (pdf, 237 kB, nytt fönster)

Information till dig som ska besvara enkäten om dagverksamhet 2021 (pdf, 212 kB, nytt fönster)

 

Resultat

Dagverksamhet

Dagverksamhet – Stockholms stad totalrapport (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Bromma (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Bromma – egen regi (pdf, 487 kB, nytt fönster)

Dagverksamhet Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Enskede-Årsta-Vantör – egen regi (pdf, 343 kB, nytt fönster)

Dagverksamhet Farsta (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Farsta – egen regi (pdf, 476 kB, nytt fönster)

Dagverksamhet Hägersten-Liljeholmen (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Hägersten-Liljeholmen – egen regi (pdf, 475 kB, nytt fönster)

Dagverksamhet Hässelby-Vällingby (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Hässelby-Vällingby – egen regi (pdf, 478 kB, nytt fönster)

Dagverksamhet Kungsholmen (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Kungsholmen – egen regi (pdf, 480 kB, nytt fönster)

Dagverksamhet Norrmalm (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Norrmalm – egen regi (pdf, 471 kB, nytt fönster)

Dagverksamhet Skarpnäck (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Skarpnäck – egen regi (pdf, 314 kB, nytt fönster)

Dagverksamhet Skärholmen (pdf, 969 kB, nytt fönster)

Dagverksamhet Skärholmen – egen regi (pdf, 314 kB, nytt fönster)

Dagverksamhet Spånga-Tensta (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Spånga-Tensta – egen regi (pdf, 473 kB, nytt fönster)

Dagverksamhet Södermalm (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Södermalm – egen regi (pdf, 411 kB, nytt fönster)

Dagverksamhet Älvsjö (pdf, 950 kB, nytt fönster)

Dagverksamhet Älvsjö – egen regi (pdf, 337 kB, nytt fönster)

Dagverksamhet Östermalm (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Östermalm – egen regi (pdf, 483 kB, nytt fönster)

Hemtjänst

Hemtjänst – Stockholms stad totalrapport (pdf, 758 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Bromma (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Farsta (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Hägersten-Liljeholmen (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Hässelby-Vällingby (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Kungsholmen (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Norrmalm (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Skarpnäck (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Skärholmen (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Spånga-Tensta (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Södermalm (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Älvsjö (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Östermalm (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende – Stockholms stad totalrapport (pdf, 775 kB, nytt fönster)

Vård- och omsorgsboende Bromma (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Vård- och omsorgsboende Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Vård- och omsorgsboende Farsta (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Vård- och omsorgsboende Hägersten-Liljeholmen (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Vård- och omsorgsboende Hässelby-Vällingby (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Vård- och omsorgsboende Kungsholmen (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Vård- och omsorgsboende Norrmalm (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Vård- och omsorgsboende Skarpnäck (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Vård- och omsorgsboende Skärholmen (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Vård- och omsorgsboende Spånga-Tensta (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Vård- och omsorgsboende Södermalm (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Vård- och omsorgsboende Älvsjö (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Vård- och omsorgsboende Östermalm (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Uppdaterad