Tyck till om äldreomsorgen

Varje år genomförs undersökningar inom äldreomsorgens verksamheter.

Alla verksamheter i Stockholms stad deltar i undersökningarna och resultaten används för att förbättra och utveckla kvaliteten i verksamheterna. När en undersökning är klar presenteras resultaten här på webbplatsen under rubriken resultat.

Stockholms stad och Socialstyrelsen gör undersökningar för

  • dagverksamhet
  • hemtjänst
  • vård- och omsorgsboende.

Datum för undersökningarna

Årets undersökningar för dagverksamheter inom äldreomsorgen genomförs veckorna 18–25. 

Undersökningarna för vård- och omsorgsboende och hemtjänst genomfördes av Socialstyrelsen i januari och februari. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.

Till dig som ska svara på enkäten

Snart kommer du att få möjlighet att berätta hur just du har det!

Det gör du genom att delta i den årliga brukarundersökningen där du fyller i en enkät om din dagverksamhet. Du kan göra det själv eller tillsammans med en person som står dig nära. Personal ska helst inte fylla i enkäten åt dig.

Alla som har eller har haft ett beslut om dagverksamhet den 1 april 2022 ska få en enkät. Om du inte har fått någon enkät kan orsaken vara att du är ny i verksamheten eller har ett beslut från en annan kommun. Har du inte fått någon enkät kan du kontakta leverantören Origo Group.

Resultaten 

Det som du och andra berättar använder Stockholms stad för att se vad som fungerar bra och om något fungerar mindre bra. Informationen används bland annat när personal tittar på vad just de kan göra för att fortsätta att vara bra eller bli bättre.

Möjlighet att svara på webben

Om du vill svara på webben finns enkäten tillgänglig här från och med den 2 maj. Du som svarar på webben har också möjlighet att lämna synpunkter i slutet av enkäten.

Flera språk

Webbenkäten finns översatt till arabiska, bosniska, engelska, finska, kroatiska, kurdiska, persiska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, tigrinja, thai och tyska.

Exempelenkät

Exempelenkäten är endast till för att visa hur enkäten ser ut och är inte till för ifyllnad.

Exempelenkät – Dagverksamhet (pdf, 54 kB, nytt fönster)

Inloggning till enkäten

För att logga in till enkäten, använd den personliga kod som du har fått hemskickad per post.

Dagverksamhet – logga in och svara på enkäten

Information till verksamheterna

Respondenterna

Undersökningen vänder sig till personer som går på dagverksamhet. Enkäten skickas till respektive brukare under vecka 18. Urvalet avser perioden 2022-04-01 (det vill säga alla som har eller har haft en pågående insats under denna dag). Om en brukare inte fått sin enkät kan orsaken vara att brukaren är ny i verksamheten eller att brukaren har ett beslut från en annan kommun. Om inte en brukare har fått någon enkät går det bra att kontakta Origo Group.

Enkätformulär för påseende

Enkätformulären läggs upp här på webbsidan senast vecka 16. Formulären har en vattenstämpel och är inte till för ifyllnad. Det formulär som skickats hem till Era deltagare och brukare har en unik kod (med personlig inloggning för de som vill svara via webben).

Det är viktigt att era deltagare/brukare fyller i det hemskickade formuläret eller webbformuläret! Koden är avgörande för att ni ska få resultaten för er verksamhet.

Affischer och information

Med anledning av att stadens hemsida ska vara tillgänglighetsanpassad kommer inga pdf:er som till exempel affischer att läggas upp. De skickas istället ut till kontaktpersonerna för vidarebefordran till verksamheterna. Uppmana era verksamheter att skriva ut affischen och sätt upp den i lokaler där brukare och anhöriga vistas. Det är viktigt att alla känner till att undersökningen genomförs och att staden vill att de svarar.

Rapporter

För att en rapport ska kunna skapas krävs att minst fem respondenter svarar på enkäten, på grund av anonymitetsskäl. Om en stadsdelsnämnd har en organisation där en chef har flera verksamheter och vill ha en rapport med resultat och jämförelser per chef i en så kallad chefsområdesrapport går det bra att kontakta Origo Group.

Liksom tidigare år erbjuds de privata verksamheter som har fler än en verksamhet att få en totalrapport med jämförelser för alla sina verksamheter en så kallad koncernrapport. Detta måste också anmälas till Origo Group.

Indikatorer

Kommunfullmäktig följer upp stadens verksamhetensområden med hjälp av olika mätvärden så kallade indikatorer. Vissa indikatorer mäts genom ett samlat värde för flera enkäter inom verksamhetsområdet. För att värdena ska bli jämförbara över staden krävs att de räknas fram på samma sätt och därför görs detta centralt. Värdena kommer sedan att finnas tillgängliga för stadsdelsnämnderna i Beslutsstöd inför arbetet med verksamhetsberättelse 2022.

Undersökningsföretaget

Stockholms stad har gett Origo Group i uppdrag att genomföra undersökningen. De kan hjälpa till om någon inte fått sin enkät eller har frågor om inloggningsuppgifter. Kontaktuppgifter finner ni nedan. För att få nya inloggningsuppgifter måste ni ange fullständiga namn.

Tidplan

  • Genomförande: veckorna 18–25
  • Påminnelser: vecka 20 och 22
  • SDN-rapporter till SDN vecka 34
  • Enhetsrapporter, chefsområdesrapporter, koncernrapporter skickas till kp och privata utförare vecka 35
  • Upplägg av totalrapporter: vecka 35

 

Resultat

Dagverksamhet

Dagverksamhet – Stockholms stad totalrapport (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Bromma (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Bromma – egen regi (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Farsta (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Farsta – egen regi (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Hägersten-Älvsjö (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Hägersten-Älvsjö– egen regi (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Hässelby-Vällingby (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Hässelby-Vällingby – egen regi (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Kungsholmen (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Kungsholmen – egen regi (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Norrmalm (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Norrmalm – egen regi (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Skarpnäck (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Skarpnäck – egen regi (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Skärholmen (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Skärholmen – egen regi (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Spånga-Tensta (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Spånga-Tensta – egen regi (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Södermalm (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Södermalm – egen regi (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Östermalm (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Östermalm – egen regi (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet

Dagverksamhet – Stockholms stad totalrapport (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Bromma (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Bromma – egen regi (pdf, 487 kB, nytt fönster)

Dagverksamhet Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Enskede-Årsta-Vantör – egen regi (pdf, 343 kB, nytt fönster)

Dagverksamhet Farsta (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Farsta – egen regi (pdf, 476 kB, nytt fönster)

Dagverksamhet Hägersten-Liljeholmen (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Hägersten-Liljeholmen – egen regi (pdf, 475 kB, nytt fönster)

Dagverksamhet Hässelby-Vällingby (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Hässelby-Vällingby – egen regi (pdf, 478 kB, nytt fönster)

Dagverksamhet Kungsholmen (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Kungsholmen – egen regi (pdf, 480 kB, nytt fönster)

Dagverksamhet Norrmalm (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Norrmalm – egen regi (pdf, 471 kB, nytt fönster)

Dagverksamhet Skarpnäck (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Skarpnäck – egen regi (pdf, 314 kB, nytt fönster)

Dagverksamhet Skärholmen (pdf, 969 kB, nytt fönster)

Dagverksamhet Skärholmen – egen regi (pdf, 314 kB, nytt fönster)

Dagverksamhet Spånga-Tensta (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Spånga-Tensta – egen regi (pdf, 473 kB, nytt fönster)

Dagverksamhet Södermalm (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Södermalm – egen regi (pdf, 411 kB, nytt fönster)

Dagverksamhet Älvsjö (pdf, 950 kB, nytt fönster)

Dagverksamhet Älvsjö – egen regi (pdf, 337 kB, nytt fönster)

Dagverksamhet Östermalm (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Dagverksamhet Östermalm – egen regi (pdf, 483 kB, nytt fönster)

Hemtjänst

Hemtjänst – Stockholms stad totalrapport (pdf, 758 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Bromma (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Farsta (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Hägersten-Liljeholmen (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Hässelby-Vällingby (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Kungsholmen (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Norrmalm (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Skarpnäck (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Skärholmen (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Spånga-Tensta (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Södermalm (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Älvsjö (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Hemtjänst Östermalm (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende – Stockholms stad totalrapport (pdf, 775 kB, nytt fönster)

Vård- och omsorgsboende Bromma (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Vård- och omsorgsboende Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Vård- och omsorgsboende Farsta (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Vård- och omsorgsboende Hägersten-Liljeholmen (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Vård- och omsorgsboende Hässelby-Vällingby (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Vård- och omsorgsboende Kungsholmen (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Vård- och omsorgsboende Norrmalm (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Vård- och omsorgsboende Skarpnäck (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Vård- och omsorgsboende Skärholmen (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Vård- och omsorgsboende Spånga-Tensta (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Vård- och omsorgsboende Södermalm (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Vård- och omsorgsboende Älvsjö (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Vård- och omsorgsboende Östermalm (pdf, 850 kB, nytt fönster)

Uppdaterad