Tyck till om äldreomsorgen

Varje år genomförs undersökningar inom äldreomsorgens verksamheter.

Alla verksamheter i Stockholms stad deltar i undersökningarna och resultaten används för att förbättra och utveckla kvaliteten i verksamheterna. När en undersökning är klar presenteras resultaten här på webbplatsen under rubriken resultat.

Stockholms stad och Socialstyrelsen gör undersökningar för

 • dagverksamhet
 • hemtjänst
 • vård- och omsorgsboende.

Datum för undersökningarna

Årets undersökningar inom äldreomsorgens dagverksamhet genomförs veckorna 13–20.

Undersökningarna för vård- och omsorgsboende och hemtjänst genomförs av Socialstyrelsen. 

Till dig som ska svara på enkäten

Snart får du möjlighet att svara på några frågor om vad du tycker om din dagverksamhet. Vad du tycker är viktigt för att din verksamhet ska kunna utveckla sin kvalitet. Du kan fylla i enkäten själv eller tillsammans med en person som står dig nära.

Du kan antingen svara på den pappersenkät som du har fått eller svara här på webben från och med vecka 13. Enkäten finns översatt till flera språk.

Alla som har eller har haft ett beslut om dagverksamhet den 1 februari 2023 ska få en enkät. Om du inte har fått någon kan orsaken vara att du är ny i verksamheten eller har ett beslut från en annan kommun. 

Har du frågor?

Om du har frågor om undersökningen eller inte har fått din enkät, kontakta Origo Group som genomför undersökningen.

E-post: support@origogroup.com

Exempelenkät

Exempelenkäten visar endast hur enkäten ser ut och är inte till för att fyllas i eller skickas in.

Exempelenkät – dagverksamhet (pdf)

Inloggning till enkäten

För att logga in till enkäten, använd den personliga kod som du har fått hemskickad per post.

Dagverksamhet – logga in och svara på enkäten

Information till verksamheterna

 • Undersökningen vänder sig till personer som går på dagverksamhet. 
 • Urvalet avser alla som har eller har haft en pågående insats den 1 februari 2023.
 • Enkäten skickas till respektive brukare under vecka 13.
 • Om en brukare inte fått sin enkät kan orsaken vara att brukaren är ny i verksamheten eller att brukaren har ett beslut från en annan kommun. Om inte en brukare har fått någon enkät går det bra att kontakta Origo Group.

Enkätformulär med personlig kod

Enkätformulären läggs upp här på webbsidan. Formulären har en vattenstämpel och är inte till för ifyllnad. Det formulär som skickats hem till era deltagare och brukare har en unik kod (med personlig inloggning för de som vill svara via webben).

Det är viktigt att era deltagare och brukare fyller i det hemskickade formuläret eller webbformuläret. Koden är avgörande för att ni ska få resultaten för er verksamhet.

Affischer och information

Affischer skickas ut ut till kontaktpersonerna för vidarebefordran till verksamheterna. Uppmana era verksamheter att skriva ut affischen och sätt upp den i lokaler där brukare och anhöriga vistas. Det är viktigt att alla känner till att undersökningen genomförs och att staden vill att de svarar.

Rapporter

För att en rapport ska kunna skapas krävs att minst fem respondenter svarar på enkäten, på grund av anonymitetsskäl. Om en stadsdelsnämnd har en organisation där en chef har flera verksamheter och vill ha en rapport med resultat och jämförelser per chef i en så kallad chefsområdesrapport går det bra att kontakta Origo Group.

Liksom tidigare år erbjuds de privata verksamheter som har fler än en verksamhet att få en totalrapport med jämförelser för alla sina verksamheter en så kallad koncernrapport. Detta måste också anmälas till Origo Group.

Indikatorer

Kommunfullmäktig följer upp stadens verksamhetensområden med hjälp av olika mätvärden, så kallade indikatorer. Vissa indikatorer mäts genom ett samlat värde för flera enkäter inom verksamhetsområdet. För att värdena ska bli jämförbara över staden krävs att de räknas fram på samma sätt och därför görs detta centralt. Värdena kommer sedan att finnas tillgängliga för stadsdelsnämnderna i Beslutsstöd inför arbetet med verksamhetsberättelse 2023.

Undersökningsföretaget

Stockholms stad har gett Origo Group i uppdrag att genomföra undersökningen. De kan hjälpa till om någon inte fått sin enkät eller har frågor om inloggningsuppgifter. För att få nya inloggningsuppgifter måste ni ange fullständiga namn.

Tidplan

 • Genomförande: vecka 13–20.
 • Påminnelser: vecka 15 och 17.
 • Stadsdelsnämndsrapporter till stadsdelsnämnderna: vecka 24.
 • Enhetsrapporter, chefsområdesrapporter och koncernrapporter skickas till kp och privata utförare vecka 25.
 • Upplägg av rapporter: vecka 25–30.

Resultat

Dagverksamhet

Dagverksamhet – Stockholms stad totalrapport (pdf)

Dagverksamhet Bromma (pdf)

Dagverksamhet Bromma – egen regi (pdf)

Dagverksamhet Enskede-Årsta-Vantör (pdf)

Dagverksamhet Enskede-Årsta-Vantör – egen regi (pdf)

Dagverksamhet Farsta (pdf)

Dagverksamhet Farsta – egen regi (pdf)

Dagverksamhet Hägersten-Älvsjö (pdf)

Dagverksamhet Hägersten-Älvsjö– egen regi (pdf)

Dagverksamhet Hässelby-Vällingby (pdf)

Dagverksamhet Hässelby-Vällingby – egen regi (pdf)

Dagverksamhet Kungsholmen (pdf)

Dagverksamhet Kungsholmen – egen regi (pdf)

Dagverksamhet Norrmalm (pdf)

Dagverksamhet Norrmalm – egen regi (pdf)

Dagverksamhet Rinkeby-Kista (pdf)

Dagverksamhet Rinkeby-Kista – egen regi (pdf)

Dagverksamhet Skarpnäck (pdf)

Dagverksamhet Skarpnäck – egen regi (pdf)

Dagverksamhet Skärholmen (pdf)

Dagverksamhet Skärholmen – egen regi (pdf)

Dagverksamhet Spånga-Tensta (pdf)

Dagverksamhet Spånga-Tensta – egen regi (pdf)

Dagverksamhet Södermalm (pdf)

Dagverksamhet Södermalm – egen regi (pdf)

Dagverksamhet Östermalm (pdf)

Dagverksamhet Östermalm – egen regi (pdf)

Hemtjänst

Hemtjänst – Stockholms stad totalrapport (pdf)

Hemtjänst Bromma (pdf)

Hemtjänst Enskede-Årsta-Vantör (pdf)

Hemtjänst Farsta (pdf)

Hemtjänst Hägersten-Älvsjö (pdf)

Hemtjänst Hässelby-Vällingby (pdf)

Hemtjänst Kungsholmen (pdf)

Hemtjänst Norrmalm (pdf)

Hemtjänst Rinkeby-Kista (pdf)

Hemtjänst Skarpnäck (pdf)

Hemtjänst Skärholmen (pdf)

Hemtjänst Spånga-Tensta (pdf)

Hemtjänst Södermalm (pdf)

Hemtjänst Östermalm (pdf)

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende – Stockholms stad totalrapport (pdf)

Vård- och omsorgsboende Bromma (pdf)

Vård- och omsorgsboende Enskede-Årsta-Vantör (pdf)

Vård- och omsorgsboende Farsta (pdf)

Vård- och omsorgsboende Hägersten-Älvsjö (pdf)

Vård- och omsorgsboende Hässelby-Vällingby (pdf)

Vård- och omsorgsboende Kungsholmen (pdf)

Vård- och omsorgsboende Norrmalm (pdf)

Vård- och omsorgsboende Rinkeby-Kista (pdf)

Vård- och omsorgsboende Skarpnäck (pdf)

Vård- och omsorgsboende Skärholmen (pdf)

Vård- och omsorgsboende Spånga-Tensta (pdf)

Vård- och omsorgsboende Södermalm (pdf)

Vård- och omsorgsboende Östermalm (pdf)

Uppdaterad