Tyck till om omsorgen för personer med insatser enligt LSS – funktionsnedsättning

Varje år genomförs undersökningar inom stadens LSS-verksamheter.

Alla verksamheter i Stockholms stad deltar i undersökningarna och resultaten används för att förbättra och utveckla kvaliteten i verksamheterna. När en undersökning är klar presenteras resultaten här på webbplatsen under rubriken resultat.

Undersökningarna omfattar insatserna

 • daglig verksamhet
 • gruppbostad
 • hemtjänst för personer under 65 år
 • korttidstillsyn
 • korttidsvistelse på korttidshem
 • servicebostad.

Datum för undersökningarna

Undersökningarna inom gruppbostad, servicebostad och daglig verksamhet genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) från 1 september till 31 oktober.

Undersökningarna till verksamheter med korttidstillsyn genomförs från 16 oktober till 17 november.

Undersökningarna inom hemtjänst för personer under 65 år och för korttidshem är avslutade.

Till dig som ska svara på enkäten

Nu har du möjlighet att få svara på några frågor om vad du tycker om ditt boende eller din dagliga verksamhet.

Så här går det till

 • Du väljer om du vill svara på frågorna eller inte och du kan välja att svara helt själv eller ta hjälp av en frågeassistent.
 • Du kan svara på frågorna på en dator, surfplatta eller i din smartphone.
 • Du kan få bilder som stöd, tecken som stöd eller få frågorna upplästa för dig.
 • Svaren kommer att användas av Stockholms stad för att få veta vad ni på ert boende eller dagliga verksamhet tycker.
 • Ingen kommer att kunna se vad du svarat. Ditt svar läggs ihop med andra svar från boendet/verksamheten, i stadsdelen och staden.
 • Du kan fylla i en eller flera testenkäter för att lära dig om enkätmedtoden. Då kan det vara bra att ta hjälp av en frågeassistent. Fråga personalen när frågeassistenten kommer till ditt boende eller din verksamhet.

Tack för ditt deltagande!

Exempelenkäter och demoenkäter

Exempelenkäter

Här kan du skriva ut och se hur enkäten och frågorna ser ut. Exempelenkäterna finns på flera språk (gäller ej korttidstillsyn).

Demoenkäter

I demoenkäterna kan du logga in och prova att svara på enkäterna.

Information till verksamheterna

Under perioden 1 september till 31 oktober deltar staden i SKR:s nationella brukarundersökning inom funktionshinderområdet, LSS. Staden deltar med alla gruppbostäder, servicebostäder samt dagliga verksamheter, oavsett regi.

Brukarundersökning, funktionshinder, SKR:s webbplats 

Kod-talonger

Den 25 augusti skickade Enkätfabriken en länk till undersökningens startsida till alla registrerade kontaktpersoner i verksamheterna. Länken innehåller koder för inloggning till anmälda brukare.

Observera att kod-talongerna har en kod för respektive nämnd. Om verksamheten har brukare från flera nämnder är det viktigt att brukaren får en kod från den nämnd som beslutat om insatsen.

Frågeassistenter

Vid genomförandet av undersökningarna inom LSS ska verksamheterna använda sig av så kallade frågeassistenter. På Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) webbplats finns ett stöd för vad rollen som frågeassistent innebär.

Affischer

Affisch gruppboende (pdf)

Affisch daglig verksamhet (pdf)

Pappersenkät

Om brukaren och verksamheten kommer överens om att brukaren ska svara på en pappersenkät är det viktigt att det är frågeassistenten och inte personal från verksamheten som matar in resultaten i systemet. Detta då anonymiteten måste värnas, även en handstil, en händelse som tas upp i en kommentar kan spåras till en individ, vilket inte får hända.

Lämna alla ifyllda pappersenkäter direkt till frågeassistenten, är de inte på plats så förvara enkäten i ett kuvert och håll dem i säkert förvar tills frågeassistenten kan ta emot dem och mata in dem i systemet.

Pappersenkät – daglig verksamhet (pdf)

Pappersenkät – gruppbostad (pdf)

Pappersenkät – servicebostad (pdf)

Extratjänster

Staden har tre tilläggsfrågor för de enkäter som staden deltar i.

 • Är du nöjd med stödet du får?
 • Upplever du att personalen diskriminerat dig?
 • Blir du väl bemött av personalen?

Staden köper följande extratjänster

 • Översättning: engelska, arabiska, thai, somaliska och dari.
 • Uppläsning: engelska, arabiska, thai, somaliska och dari.
 • Teckenspråk: möjlighet att välja widgitbilder istället för pictogrambilder samt tillgänglighetsanpassade rapporter.

Alla extratjänster är gratis för alla utförarverksamheter.

Resultat

I vecka 49 (I början av december) får nämnder och organisationer ta del av sitt eget resultat. Därefter får verksamheterna sina resultat.

Kontakt

Har ni frågor om ert urval eller vem er anmälda kontaktperson är går det bra att höra av sig till Emma Hammarsten, projektledare eller till helpdesk.

E-post: emma.hammarsten@enkatfabriken.se
Telefon: 073-502 72 94

E-post: support@enkatfabriken.se
Telefon: 020-12 10 28

Projektledare på Stadsledningskontoret är Sofie Hellström-Rückert.

E-post: sofie.hellstrom-ruckert@stockholm.se
Telefon: 076-122 9191

Resultat

Hemtjänst för personer under 65 år

Brukarundersökning hemtjänst 2023, totalt Stockholms stad (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023, Bromma (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023, Bromma egen regi (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023,  Enskede-Årsta-Vantör (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023, Enskede-Årsta-Vantör egen regi  (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023, Farsta (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023, Farsta egen regi (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023, Hägersten-Älvsjö (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023, Hägersten-Älvsjö egen regi (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023, Hässelby-Vällingby (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023, Hässelby-Vällingby egen regi (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023, Kungsholmen (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023, Norrmalm (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023, Rinkeby-Kista (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023, Rinkeby-Kista egen regi (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023, Skarpnäck (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023, Skarpnäck egen regi (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023, Skärholmen (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023, Skärholmen egen regi (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023, Spånga-Tensta (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023, Spånga-Tensta egen regi (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023, Södermalm (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023, Södermalm egen regi (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023, Östermalm (pdf

Korttidshem

Brukarundersökning korttidshem 2023, totalt Stockholms stad (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023, Bromma (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023, Enskede-Årsta-Vantör  (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023, Enskede-Årsta-Vantör egen regi (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023, Farsta (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023, Farsta egen regi (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023, Hägersten-Älvsjö (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023, Hägersten-Älvsjö egen regi (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023, Hässelby-Vällingby (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023, Kungsholmen (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023, Norrmalm (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023, Rinkeby-Kista (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023, Skarpnäck (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023, Skärholmen (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023, Spånga-Tensta (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023, Södermalm (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023, Östermalm (pdf)

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet totalt Stockholms stad (pdf)

Daglig verksamhet Bromma (pdf)

Daglig verksamhet Bromma – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Enskede-Årsta-Vantör (pdf)

Daglig verksamhet Enskede-Årsta-Vantör – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Farsta (pdf)

Daglig verksamhet Farsta – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Hägersten-Älvsjö (pdf)

Daglig verksamhet Hägersten-Älvsjö – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Hässelby-Vällingby (pdf)

Daglig verksamhet Hässelby-Vällingby – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Kungsholmen (pdf)

Daglig verksamhet Kungsholmen – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Norrmalm (pdf)

Daglig verksamhet Norrmalm – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Rinkeby-Kista (pdf)

Daglig verksamhet Rinkeby-Kista – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Skarpnäck (pdf)

Daglig verksamhet Skarpnäck – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Skärholmen (pdf)

Daglig verksamhet Skärholmen – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Spånga-Tensta (pdf)

Daglig verksamhet Spånga-Tensta – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Södermalm (pdf)

Daglig verksamhet Södermalm – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Östermalm (pdf)

Daglig verksamhet Östermalm – egen regi (pdf)

Gruppbostad

Gruppbostad totalt Stockholms stad (pdf)

Gruppbostad Bromma (pdf)

Gruppbostad Bromma – egen regi  (pdf)

Gruppbostad Enskede-Årsta-Vantör (pdf,)

Gruppbostad Enskede-Årsta-Vantör – egen regi (pdf)

Gruppbostad Farsta (pdf)

Gruppbostad Farsta – egen regi (pdf)

Gruppbostad Hägersten-Älvsjö (pdf)

Gruppbostad Hägersten-Älvsjö – egen regi (pdf)

Gruppbostad Hässelby-Vällingby (pdf)

Gruppbostad Hässelby-Vällingby – egen regi (pdf)

Gruppbostad Kungsholmen (pdf)

Gruppbostad Kungsholmen – egen regi (pdf)

Gruppbostad Norrmalm (pdf)

Gruppbostad Norrmalm – egen regi (pdf)

Gruppbostad Rinkeby-Kista (pdf)

Gruppbostad Rinkeby-Kista – egen regi (pdf)

Gruppbostad Skarpnäck (pdf)

Gruppbostad Skärholmen (pdf)

Gruppbostad Skärholmen – egen regi (pdf)

Gruppbostad Spånga-Tensta (pdf)

Gruppbostad Spånga-Tensta – egen regi (pdf)

Gruppbostad Södermalm  (pdf)

Gruppbostad Södermalm – egen regi (pdf)

Gruppbostad Östermalm (pdf)

Gruppbostad Östermalm – egen regi (pdf)

Hemtjänst för personer under 65 år

Hemtjänst yngre Bromma (pdf)

Hemtjänst yngre Enskede-Årsta-Vantör (pdf)

Hemtjänst yngre Farsta (pdf)

Hemtjänst yngre Hägersten-Älvsjö (pdf)

Hemtjänst yngre Hässelby-Vällingby (pdf)

Hemtjänst yngre Kungsholmen (pdf)

Hemtjänst yngre Norrmalm (pdf)

Hemtjänst yngre Rinkeby-Kista (pdf)

Hemtjänst yngre Skarpnäck (pdf)

Hemtjänst yngre Skärholmen (pdf)

Hemtjänst yngre Spånga-Tensta (pdf)

Hemtjänst yngre Södermalm (pdf)

Hemtjänst yngre Östermalm (pdf)

Korttidshem

Korttidsvistelse Bromma (pdf)

Korttidsvistelse Enskede-Årsta-Vantör (pdf)

Korttidsvistelse Farsta (pdf)

Korttidsvistelse Hägersten-Älvsjö (pdf)

Korttidsvistelse Hässelby-Vällingby (pdf)

Korttidsvistelse Kungsholmen (pdf)

Korttidsvistelse Norrmalm (pdf)

Korttidsvistelse Rinkeby-Kista (pdf)

Korttidsvistelse Skarpnäck (pdf)

Korttidsvistelse Skärholmen (pdf)

Korttidsvistelse Spånga-Tensta (pdf)

Korttidsvistelse Södermalm (pdf)

Korttidsvistelse Östermalm (pdf)

Servicebostad

Servicebostad totalt Stockholms stad (pdf)

Servicebostad Bromma (pdf)

Servicebostad Bromma – egen regi (pdf)

Servicebostad Enskede-Årsta-Vantör (pdf)

Servicebostad Enskede-Årsta-Vantör – egen regi (pdf)

Servicebostad Farsta (pdf)

Servicebostad Farsta – egen regi (pdf)

Servicebostad Hägersten-Älvsjö (pdf)

Servicebostad Hägersten-Älvsjö – egen regi (pdf)

Servicebostad Hässelby-Vällingby (pdf)

Servicebostad Hässelby-Vällingby – egen regi (pdf)

Servicebostad Kungsholmen (pdf)

Servicebostad Kungsholmen – egen regi (pdf)

Servicebostad Norrmalm (pdf)

Servicebostad Norrmalm – egen regi (pdf)

Servicebostad Rinkeby-Kista (pdf)

Servicebostad Rinkeby-Kista– egen regi (pdf)

Servicebostad Skärholmen (pdf)

Servicebostad Skärholmen – egen regi (pdf)

Servicebostad Södermalm (pdf)

Servicebostad Södermalm – egen regi (pdf)

Servicebostad Östermalm (pdf)

Servicebostad Östermalm – egen regi (pdf)

Uppdaterad