Tyck till om omsorgen för personer med insatser enligt LSS – funktionsnedsättning

Varje år genomförs undersökningar inom stadens LSS-verksamheter.

Alla verksamheter i Stockholms stad deltar i undersökningarna och resultaten används för att förbättra och utveckla kvaliteten i verksamheterna. När en undersökning är klar presenteras resultaten här på webbplatsen under rubriken resultat.

Undersökningarna omfattar insatserna

 • daglig verksamhet
 • gruppbostad
 • hemtjänst för personer under 65 år
 • korttidstillsyn
 • korttidsvistelse på korttidshem
 • servicebostad.

Datum för undersökningarna

Undersökningarna för korttidshem och hemtjänst för personer under 65 år genomförs 4 mars–14 april.

Övriga undersökningar genomförs preliminärt veckorna 35–44.

Till dig som ska svara på enkäten

Nu har du möjlighet att svara på några frågor om vad du tycker om ditt korttidshem eller din hemtjänst. Vad du tycker är viktigt för att din verksamhet ska kunna utveckla sin kvalitet.

Du kan antingen svara på den pappersenkät som du har fått via posten eller svara här på webben från och med 4 mars. Enkäten finns översatt till flera språk.

Exempelenkäter

Exempelenkäten visar endast hur enkäten ser ut och är inte till för att fyllas i eller skickas in.

Exempelenkäter på andra språk finns under rubrik The survey in other languages.

Information till verksamheterna

 • Undersökningarna vänder sig till personer under 65 år som har hemtjänst eller korttidsvistelse på korttidshem. 
 • Urvalet avser alla som har eller har haft en pågående insats den 15 januari 2024.
 • Enkäten skickas till respektive brukare under vecka 10.
 • En påminnelse skickas ut under vecka 13.
 • Om en brukare inte fått sin enkät kan orsaken vara att brukaren är ny i verksamheten eller att brukaren har ett beslut från en annan kommun. Om inte en brukare har fått någon enkät går det bra att kontakta Origo Group.

Exempelformulär med personlig kod

Exempelformulär läggs upp här på webben. Formulären har en vattenstämpel och är inte till för ifyllnad. Det formulär som skickats hem till era brukare har en unik kod (med personlig inloggning för de som vill svara via webben).

Det är viktigt att era brukare fyller i det hemskickade formuläret eller webbformuläret. Koden är avgörande för att ni ska få resultaten för er verksamhet.

Affisch

Affisch för korttidshem skickas ut ut till kontaktpersonerna för vidarebefordran till verksamheterna. Uppmana era verksamheter att skriva ut affischen och sätt upp den i lokaler där brukare och anhöriga vistas. Det är viktigt att alla känner till att undersökningen genomförs och att staden vill att de svarar.

Rapporter

För att en rapport ska kunna skapas krävs att minst fem respondenter svarar på enkäten, på grund av anonymitetsskäl. Om en stadsdelsnämnd har en organisation där en chef har flera verksamheter och vill ha en rapport med resultat och jämförelser per chef i en så kallad chefsområdesrapport går det bra att kontakta Origo Group senast den 26 februari.

Liksom tidigare år erbjuds de privata verksamheter som har fler än en verksamhet att få en totalrapport med jämförelser för alla sina verksamheter en så kallad koncernrapport. Detta måste också anmälas till Origo Group senast den 26 februari.

Indikatorer

Kommunfullmäktige följer upp stadens verksamhetsområden med hjälp av olika mätvärden, så kallade indikatorer. Vissa indikatorer mäts genom ett samlat värde för flera enkäter inom verksamhetsområdet. För att värdena ska bli jämförbara över staden krävs att de räknas fram på samma sätt och därför görs detta centralt. Värdena kommer sedan att finnas tillgängliga för stadsdelsnämnderna i Beslutsstöd inför arbetet med verksamhetsberättelse 2024.

Undersökningsföretaget

Stockholms stad har gett Origo Group i uppdrag att genomföra undersökningen. De kan hjälpa till om någon inte fått sin enkät eller har frågor om inloggningsuppgifter. För att få nya inloggningsuppgifter måste ni ange fullständiga namn.

Tidplan

 • Genomförande: vecka 10–16.
 • Påminnelse: vecka 13.
 • Stadsdelsnämndsrapporter skickas ut vecka 20.
 • Enhetsrapporter, chefsområdesrapporter och koncernrapporter skickas till kontaktpersoner och privata utförare vecka 20.
 • Upplägg av rapporter tidigast vecka 21.

Resultat

Daglig verksamhet

Brukarundersökning daglig verksamhet 2023: totalt Stockholms stad (pdf)

Brukarundersökning daglig verksamhet 2023: Bromma (pdf)

Brukarundersökning daglig verksamhet 2023: Bromma, egen regi (pdf)

Brukarundersökning daglig verksamhet 2023: Enskede-Årsta-Vantör (pdf)

Brukarundersökning daglig verksamhet 2023: Enskede-Årsta-Vantör, egen regi  (pdf)

Brukarundersökning daglig verksamhet 2023: Farsta (pdf)

Brukarundersökning daglig verksamhet 2023: Farsta, egen regi (pdf)

Brukarundersökning daglig verksamhet 2023: Hägersten-Älvsjö (pdf)

Brukarundersökning daglig verksamhet 2023: Hägersten-Älvsjö, egen regi (pdf)

Brukarundersökning daglig verksamhet 2023: Hässelby-Vällingby (pdf)

Brukarundersökning daglig verksamhet 2023: Hässelby-Vällingby, egen regi (pdf)

Brukarundersökning daglig verksamhet 2023: Järva (pdf)

Brukarundersökning daglig verksamhet 2023: Järva, egen regi (pdf)

Brukarundersökning daglig verksamhet 2023: Kungsholmen (pdf)

Brukarundersökning daglig verksamhet 2023: Kungsholmen, egen regi (pdf)

Brukarundersökning daglig verksamhet 2023: Norra innerstaden (pdf)

Brukarundersökning daglig verksamhet 2023: Norra innerstaden, egen regi (pdf)

Brukarundersökning daglig verksamhet 2023: Skarpnäck (pdf)

Brukarundersökning daglig verksamhet 2023: Skarpnäck, egen regi (pdf)

Brukarundersökning daglig verksamhet 2023: Skärholmen (pdf)

Brukarundersökning daglig verksamhet 2023: Skärholmen, egen regi (pdf)

Brukarundersökning daglig verksamhet 2023: Södermalm (pdf)

Brukarundersökning daglig verksamhet 2023: Södermalm, egen regi (pdf)

Gruppbostad

Brukarundersökning gruppbostad 2023: totalt Stockholms stad (pdf)

Brukarundersökning gruppbostad 2023: Bromma (pdf)

Brukarundersökning gruppbostad 2023: Bromma, egen regi (pdf)

Brukarundersökning gruppbostad 2023: Enskede-Årsta-Vantör (pdf)

Brukarundersökning gruppbostad 2023: Enskede-Årsta-Vantör, egen regi  (pdf)

Brukarundersökning gruppbostad 2023: Farsta (pdf)

Brukarundersökning gruppbostad 2023: Farsta, egen regi (pdf)

Brukarundersökning gruppbostad 2023: Hägersten-Älvsjö (pdf)

Brukarundersökning gruppbostad 2023: Hägersten-Älvsjö, egen regi (pdf)

Brukarundersökning gruppbostad 2023: Hässelby-Vällingby (pdf)

Brukarundersökning gruppbostad 2023: Hässelby-Vällingby, egen regi (pdf)

Brukarundersökning gruppbostad 2023: Järva (pdf)

Brukarundersökning gruppbostad 2023: Järva, egen regi (pdf)

Brukarundersökning gruppbostad 2023: Kungsholmen (pdf)

Brukarundersökning gruppbostad 2023: Kungsholmen, egen regi (pdf)

Brukarundersökning gruppbostad 2023: Norra innerstaden (pdf)

Brukarundersökning gruppbostad 2023: Norra innerstaden, egen regi (pdf)

Brukarundersökning gruppbostad 2023: Skarpnäck (pdf)

Brukarundersökning gruppbostad 2023: Skärholmen (pdf)

Brukarundersökning gruppbostad 2023: Skärholmen, egen regi (pdf)

Brukarundersökning gruppbostad 2023: Södermalm (pdf)

Brukarundersökning gruppbostad 2023: Södermalm, egen regi (pdf)

Hemtjänst för personer under 65 år

Brukarundersökning hemtjänst 2023: totalt Stockholms stad (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023: Bromma (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023: Bromma, egen regi (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023: Enskede-Årsta-Vantör (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023: Enskede-Årsta-Vantör, egen regi  (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023: Farsta (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023: Farsta, egen regi (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023: Hägersten-Älvsjö (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023: Hägersten-Älvsjö, egen regi (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023: Hässelby-Vällingby (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023: Hässelby-Vällingby, egen regi (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023: Kungsholmen (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023: Norrmalm (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023: Rinkeby-Kista (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023: Rinkeby-Kista, egen regi (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023: Skarpnäck (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023: Skarpnäck, egen regi (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023: Skärholmen (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023: Skärholmen, egen regi (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023: Spånga-Tensta (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023: Spånga-Tensta, egen regi (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023: Södermalm (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023: Södermalm, egen regi (pdf)

Brukarundersökning hemtjänst 2023: Östermalm (pdf

Korttidshem

Brukarundersökning korttidshem 2023: totalt Stockholms stad (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023: Bromma (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023: Enskede-Årsta-Vantör  (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023: Enskede-Årsta-Vantör, egen regi (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023: Farsta (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023: Farsta, egen regi (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023: Hägersten-Älvsjö (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023: Hägersten-Älvsjö, egen regi (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023: Hässelby-Vällingby (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023: Kungsholmen (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023: Norrmalm (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023: Rinkeby-Kista (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023: Skarpnäck (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023: Skärholmen (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023: Spånga-Tensta (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023: Södermalm (pdf)

Brukarundersökning korttidshem 2023: Östermalm (pdf)

Servicebostad

Brukarundersökning servicebostad 2023: totalt Stockholms stad (pdf)

Brukarundersökning servicebostad 2023: Bromma (pdf)

Brukarundersökning servicebostad 2023: Bromma, egen regi (pdf)

Brukarundersökning servicebostad 2023: Enskede-Årsta-Vantör (pdf)

Brukarundersökning servicebostad 2023: Enskede-Årsta-Vantör, egen regi  (pdf)

Brukarundersökning servicebostad 2023: Farsta (pdf)

Brukarundersökning servicebostad 2023: Farsta, egen regi (pdf)

Brukarundersökning servicebostad 2023: Hägersten-Älvsjö (pdf)

Brukarundersökning servicebostad 2023: Hägersten-Älvsjö, egen regi (pdf)

Brukarundersökning servicebostad 2023: Hässelby-Vällingby (pdf)

Brukarundersökning servicebostad 2023: Hässelby-Vällingby, egen regi (pdf)

Brukarundersökning servicebostad 2023: Järva (pdf)

Brukarundersökning servicebostad 2023: Järva, egen regi (pdf)

Brukarundersökning servicebostad 2023: Kungsholmen (pdf)

Brukarundersökning servicebostad 2023: Kungsholmen, egen regi (pdf)

Brukarundersökning servicebostad 2023: Norra innerstaden (pdf)

Brukarundersökning servicebostad 2023: Norra innerstaden, egen regi (pdf)

Brukarundersökning servicebostad 2023: Skärholmen (pdf)

Brukarundersökning servicebostad 2023: Skärholmen, egen regi (pdf)

Brukarundersökning servicebostad 2023: Södermalm (pdf)

Brukarundersökning servicebostad 2023: Södermalm, egen regi (pdf)

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet totalt Stockholms stad (pdf)

Daglig verksamhet Bromma (pdf)

Daglig verksamhet Bromma – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Enskede-Årsta-Vantör (pdf)

Daglig verksamhet Enskede-Årsta-Vantör – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Farsta (pdf)

Daglig verksamhet Farsta – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Hägersten-Älvsjö (pdf)

Daglig verksamhet Hägersten-Älvsjö – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Hässelby-Vällingby (pdf)

Daglig verksamhet Hässelby-Vällingby – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Kungsholmen (pdf)

Daglig verksamhet Kungsholmen – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Norrmalm (pdf)

Daglig verksamhet Norrmalm – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Rinkeby-Kista (pdf)

Daglig verksamhet Rinkeby-Kista – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Skarpnäck (pdf)

Daglig verksamhet Skarpnäck – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Skärholmen (pdf)

Daglig verksamhet Skärholmen – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Spånga-Tensta (pdf)

Daglig verksamhet Spånga-Tensta – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Södermalm (pdf)

Daglig verksamhet Södermalm – egen regi (pdf)

Daglig verksamhet Östermalm (pdf)

Daglig verksamhet Östermalm – egen regi (pdf)

Gruppbostad

Gruppbostad totalt Stockholms stad (pdf)

Gruppbostad Bromma (pdf)

Gruppbostad Bromma – egen regi  (pdf)

Gruppbostad Enskede-Årsta-Vantör (pdf,)

Gruppbostad Enskede-Årsta-Vantör – egen regi (pdf)

Gruppbostad Farsta (pdf)

Gruppbostad Farsta – egen regi (pdf)

Gruppbostad Hägersten-Älvsjö (pdf)

Gruppbostad Hägersten-Älvsjö – egen regi (pdf)

Gruppbostad Hässelby-Vällingby (pdf)

Gruppbostad Hässelby-Vällingby – egen regi (pdf)

Gruppbostad Kungsholmen (pdf)

Gruppbostad Kungsholmen – egen regi (pdf)

Gruppbostad Norrmalm (pdf)

Gruppbostad Norrmalm – egen regi (pdf)

Gruppbostad Rinkeby-Kista (pdf)

Gruppbostad Rinkeby-Kista – egen regi (pdf)

Gruppbostad Skarpnäck (pdf)

Gruppbostad Skärholmen (pdf)

Gruppbostad Skärholmen – egen regi (pdf)

Gruppbostad Spånga-Tensta (pdf)

Gruppbostad Spånga-Tensta – egen regi (pdf)

Gruppbostad Södermalm  (pdf)

Gruppbostad Södermalm – egen regi (pdf)

Gruppbostad Östermalm (pdf)

Gruppbostad Östermalm – egen regi (pdf)

Hemtjänst för personer under 65 år

Hemtjänst yngre Bromma (pdf)

Hemtjänst yngre Enskede-Årsta-Vantör (pdf)

Hemtjänst yngre Farsta (pdf)

Hemtjänst yngre Hägersten-Älvsjö (pdf)

Hemtjänst yngre Hässelby-Vällingby (pdf)

Hemtjänst yngre Kungsholmen (pdf)

Hemtjänst yngre Norrmalm (pdf)

Hemtjänst yngre Rinkeby-Kista (pdf)

Hemtjänst yngre Skarpnäck (pdf)

Hemtjänst yngre Skärholmen (pdf)

Hemtjänst yngre Spånga-Tensta (pdf)

Hemtjänst yngre Södermalm (pdf)

Hemtjänst yngre Östermalm (pdf)

Korttidshem

Korttidsvistelse Bromma (pdf)

Korttidsvistelse Enskede-Årsta-Vantör (pdf)

Korttidsvistelse Farsta (pdf)

Korttidsvistelse Hägersten-Älvsjö (pdf)

Korttidsvistelse Hässelby-Vällingby (pdf)

Korttidsvistelse Kungsholmen (pdf)

Korttidsvistelse Norrmalm (pdf)

Korttidsvistelse Rinkeby-Kista (pdf)

Korttidsvistelse Skarpnäck (pdf)

Korttidsvistelse Skärholmen (pdf)

Korttidsvistelse Spånga-Tensta (pdf)

Korttidsvistelse Södermalm (pdf)

Korttidsvistelse Östermalm (pdf)

Servicebostad

Servicebostad totalt Stockholms stad (pdf)

Servicebostad Bromma (pdf)

Servicebostad Bromma – egen regi (pdf)

Servicebostad Enskede-Årsta-Vantör (pdf)

Servicebostad Enskede-Årsta-Vantör – egen regi (pdf)

Servicebostad Farsta (pdf)

Servicebostad Farsta – egen regi (pdf)

Servicebostad Hägersten-Älvsjö (pdf)

Servicebostad Hägersten-Älvsjö – egen regi (pdf)

Servicebostad Hässelby-Vällingby (pdf)

Servicebostad Hässelby-Vällingby – egen regi (pdf)

Servicebostad Kungsholmen (pdf)

Servicebostad Kungsholmen – egen regi (pdf)

Servicebostad Norrmalm (pdf)

Servicebostad Norrmalm – egen regi (pdf)

Servicebostad Rinkeby-Kista (pdf)

Servicebostad Rinkeby-Kista– egen regi (pdf)

Servicebostad Skärholmen (pdf)

Servicebostad Skärholmen – egen regi (pdf)

Servicebostad Södermalm (pdf)

Servicebostad Södermalm – egen regi (pdf)

Servicebostad Östermalm (pdf)

Servicebostad Östermalm – egen regi (pdf)

Uppdaterad