Undersökning om ungdomars levnadsvanor

Vartannat år genomför Stockholms stad den så kallade Stockholmsenkäten. Där får ungdomar svara på frågor uppdelade i olika områden. Svaren sammanställs till en rapport om ungdomars levnadsvanor.

Ungdomar i årskurs nio och år två i gymnasiet får svara på frågor inom följande områden:

  • brott och utsatthet för brott
  • droger och spel
  • psykisk hälsa
  • skola, fritid och föräldrar.

Stockholmsenkäten 2022

Resultaten i årets Stockholmsenkät presenteras på stadsövergripande nivå i augusti och på stadsdelsområdesnivå i oktober.

Stockholmsenkäten 2022 – rapport med urval av stadsövergripande resultat (pdf)

Presentation av Stockholmsenkäten 2022 (pdf)

Klicka på länken för att ta del av en filmad presentation av årets resultat.

 

Stockholmsenkäten 2020

Resultaten i Stockholmsenkät presenteras på stadsövergripande nivå och på stadsdelsområdesnivå.

Stockholmsenkäten 2020 – Årsrapport (pdf, 11,5 MB, nytt fönster)

Stockholmsenkäten 2020 – Sammanfattning av stadsövergripande resultat (pdf, 345 kB, nytt fönster)

Stockholmsenkäten 2020 – Urval av stadsövergripande resultat (pdf, 920 kB, nytt fönster)

Tematiska rapporter 2020

Brott och utsatthet för brott

Brott och utsatthet för brott grundskolan åk 9 2020 (pdf, 4,2 MB, nytt fönster) 

Brott och utsatthet för brott gymnasiets år 2 2020 (pdf, 4,2 MB, nytt fönster)

Droger och spel

Socialförvaltningen har upptäckt ett antal fel i leverantörens sammanställning av resultatet i Stockholmsenkäten. Felen rör frågor i temarapporten om droger och spel som därför har uppdaterats 2020-11-19 (se sidorna 18, 27 och 28).

Droger och spel grundskolan åk 9 2020 uppdaterad 201119 (pdf, 3,5 MB, nytt fönster)

Droger och spel gymnasiets år 2 2020 uppdaterad 201129 (pdf, 2,5 MB, nytt fönster)

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa grundskolan åk 9 2020 (pdf, 2,3 MB, nytt fönster)

Psykisk hälsa gymnasiets år 2 2020 (pdf, 2,3 MB, nytt fönster)

Skola, fritid och föräldrar

Skola, fritid och föräldrar grundskolan åk 9 2020 (pdf, 3,03 MB, nytt fönster)

Skola, fritid och föräldrar gymnasiets år 2 2020 (pdf, 3,03 MB, nytt fönster)

Tidigare undersökningar

Vill du ta del av tidigare års undersökningar kontakta socialförvaltningen.

Uppdaterad