Evenemang

I Stockholm sker tusentals evenemang varje år. Stockholms stad står för några av de återkommande, ger bidrag till externa arrangörer och arbetar för att attrahera internationella evenemang.

Stockholm ska vara en ledande, klimatsmart och attraktiv evenemangs- och upplevelsestad, med en rik tillgång till internationella evenemang och ett kulturutbud där det finns något som passar alla.

Evenemang skapar en attraktiv stad, bidrar till besöksnäringen och ger arbetstillfällen, men skapar också sammanhang och för samman människor av olika ursprung och med olika bakgrund och bidrar till ökad kunskap och delaktighet. Allt till nytta och nöje för stockholmarna.

Staden arbetar för att underlätta för evenemangsarrangörer att hitta rätt via funktionen Evenemangslots.

Staden genomför årligen Kulturfestivalen, We Are Sthlm, Kulturnatt och Nyårsfirande. Staden ger bidrag via idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen till mindre evenemang. Visit Stockholm ger större internationella evenemang marknadsföringsbidrag.

Staden har genomfört en rad riktigt stora evenemang och har byggt upp viktig kompetens i frågan. Stockholm 750-årsfirande år 2002, LOVE Stockholm när kronprinsessan vigdes 2010 och Eurovision Song Contest 2016 är några exempel.

En rad återkommande evenemang genomförs årligen i Stockholm som till exempel Stockholm Marathon sedan 1979 och Stockholm filmfestival sedan 1990.

Hållbarhet och säkerhet

I stadens program för evenemang poängteras att staden ska arbeta för att de evenemang som anordnas i Stockholm är hållbara. För att stötta och inspirera arrangörer i det arbetet har staden tagit fram en guide för hållbara evenemang. 

Organisation

Flera förvaltningar och bolag inom staden arbetar med evenemangsfrågor.

Stadsledningskontoret har ett strategiskt och samordnande ansvar för utvecklingen av Stockholm som en ledande hållbar evenemangsstad. Förvaltningen leder stadens styrgrupp för större evenemang.

Stockholm Business Region med dotterbolaget Visit Stockholm har ett uppdrag att marknadsföra Stockholm som besöksdestination och arbetar med att attrahera större, internationella evenemang till staden.

Idrottsförvaltningen arbetar med att få en bredd av hållbara evenemang till Stockholm där evenemang som inspirerar till ökat idrottande och fysisk aktivitet ska prioriteras.

Kulturförvaltningen genomför stadens egna stora evenemang (som till exempel Kulturfestivalen) och driver evenemangsverksamheten i Kungsträdgården.

Trafikkontoret hjälper arrangörer med hur man går tillväga för att planera evenemang på offentliga platser i Stockholm.

Styrande dokument

I Stockholms stads program för evenemang anges att en mångfald av evenemang ska arrangeras I Stockholm – alltifrån lokala festivaler och breddidrottsevenemang för barn och unga till stora elitidrottstävlingar.

Stockholms stads program för evenemang (pdf)

Stockholms stads strategi för nattklubbar och livescener slår fast att vi ska vara en nattklubbs- och livescensvänlig stad. Vidare identifieras tre fokusområden och handlingsriktningar för hur nämnder och bolagsstyrelser behöver samarbeta för att nå kommunfullmäktiges långsiktiga mål.

Stockholms stads strategi för nattklubbar och livescener (pdf)

Uppdaterad