Evenemang

I Stockholm sker tusentals evenemang varje år. Stockholms stad står för några av de återkommande, ger bidrag till externa arrangörer och arbetar för att attrahera internationella evenemang.

Stockholm ska vara en ledande, klimatsmart och attraktiv evenemangs- och upplevelsestad, med en rik tillgång till internationella evenemang och ett kulturutbud där det finns något som passar alla.

Evenemang skapar en attraktiv stad, bidrar till besöksnäringen och ger arbetstillfällen, men skapar också sammanhang och för samman människor av olika ursprung och med olika bakgrund och bidrar till ökad kunskap och delaktighet. Allt till nytta och nöje för stockholmarna.

Staden arbetar för att underlätta för evenemangsarrangörer att hitta rätt via funktionen Evenemangslots.

Staden genomför årligen Kulturfestivalen och Kulturnatt. Staden ger bidrag via idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen till mindre evenemang. Hos Stockholm Business Region kan större internationella evenemang söka marknadsföringsbidrag.

Staden har genomfört en rad riktigt stora evenemang och därmed byggt viktig kompetens i frågan. Stockholms 750-årsfirande år 2002, LOVE Stockholm när kronprinsessan vigdes 2010 och Eurovision Song Contest 2016 är några exempel.

En rad återkommande evenemang genomförs årligen i Stockholm som till exempel Stockholm Marathon sedan 1979 och Stockholm filmfestival sedan 1990.

Hållbarhet och säkerhet

I stadens program för evenemang poängteras att staden ska arbeta för att de evenemang som anordnas i Stockholm är hållbara. För att stötta och inspirera arrangörer i det arbetet har staden tagit fram en guide för hållbara evenemang. 

Staden har stor erfarenhet av brottsförebyggande insatser och säkerhetsarbete vid evenemang och samarbetar med myndigheter och andra aktörer i regionen för att skapa säkerhet och trygghet. Staden följer aktivt utvecklingen inom området och har en löpande dialog med polisen, särskilt med koppling till hotnivån i Sverige.

Organisation

Flera förvaltningar och bolag inom staden arbetar med evenemangsfrågor.

Stadsledningskontoret har ett strategiskt och samordnande ansvar för utvecklingen av Stockholm som en ledande hållbar evenemangsstad. Förvaltningen leder stadens styrgrupp för större evenemang.

Stockholm Business Region har ett uppdrag att marknadsföra Stockholm som besöksdestination och arbetar med att attrahera större, internationella evenemang till staden.

Idrottsförvaltningen arbetar med att få en bredd av hållbara evenemang till Stockholm där evenemang som inspirerar till ökat idrottande och fysisk aktivitet ska prioriteras.

Kulturförvaltningen genomför stadens egna stora evenemang (som till exempel Kulturfestivalen) och driver evenemangsverksamheten i Kungsträdgården.

Trafikkontoret hjälper arrangörer med hur man går tillväga för att planera evenemang på offentliga platser i Stockholm.

Styrande dokument

I Stockholms stads program för evenemang anges att en mångfald av evenemang ska arrangeras I Stockholm – alltifrån lokala festivaler och breddidrottsevenemang för barn och unga till stora elitidrottstävlingar.

Stockholms stads program för evenemang (pdf)

Stockholms stads strategi för nattklubbar och livescener slår fast att vi ska vara en nattklubbs- och livescensvänlig stad. Vidare identifieras tre fokusområden och handlingsriktningar för hur nämnder och bolagsstyrelser behöver samarbeta för att nå kommunfullmäktiges långsiktiga mål.

Stockholms stads strategi för nattklubbar och livescener (pdf)

Uppdaterad