Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen skapar möjligheter för stadens invånare och besökare att ta del av eller själva skapa kultur. Kulturförvaltningen följer utvecklingen i kulturlivet och deltar i stadsplaneringen för att ge kulturen plats i staden. Med kultur blir staden en attraktiv plats för invånare, besökare och företag att bo, besöka och arbeta i.

Kulturförvaltningen ansvarar för

 • Kulturskolan Stockholm
 • Liljevalchs konsthall
 • Stockholm konst
 • Stockholms stadsbibliotek
 • Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia förlag
 • några av stadens evenemang, till exempel; Kulturnatt Stockholm, Stockholms kulturfestival och nyårsfirandet.

Det är de förtroendevalda i kulturnämnden som beslutar om hur staden ska arbeta med kulturfrågorna. Kulturförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

Organisation

Arbetet på kulturförvaltningen leds av kulturdirektör Maria Jansén. Förvaltningen består av tre staber och fem verksamhetsavdelningar.

Administrativa staben stöttar förvaltningen i ekonomi- och personalfrågor, kommunikation, säkerhet och lokalfrågor samt ansvarar för IT-samordning inom förvaltningen. Staben ansvarar för förvaltningens arkiv och registratur samt vissa förvaltningsövergripande utredningar och remissvar.

Kulturförvaltningens kommunikationsstab har ett övergripande och samordnande ansvar för kulturförvaltningens kommunikation. I staben finns förutom avdelningschef rollerna

 • presschef
 • strategisk kommunikatör
 • digital kommunikatör
 • grafiska formgivare
 • analytiker
 • produktionsledare
 • producent för rörliga medier
 • trycksaksproduktion
 • funktion för dataanalys.

Kommunikationsstaben ansvarar för utveckling av kulturförvaltningen som arbetsgivarvarumärke.

Staben arbetar strategiskt med kultur i staden. Staben handlägger stöd till det fria kulturlivet och arbetar för att skapa och utveckla verksamhet och nätverk inom såväl kulturlivet, näringslivet som andra samhällssektorer.

Avdelningen genomför evenemang såsom Kulturnatten, Kulturfestivalen och nyårsfirandet. Avdelningen erbjuder service och tjänster inom strategisk planering, tillstånd, säkerhetssamordning och genomförande på evenemangsområdet i Kungsträdgården.

Kulturskolan Stockholm erbjuder kurser inom bild och form, dans, musik och teater för barn och ungdomar. Kurserna ges på fritiden i alla stadsdelar. Kulturskolan erbjuder också samarbeten med skolor för att integrera konst och kultur med andra skolämnen, till exempel genom El Sistema.

Liljevalchs konsthall

På Liljevalchs visas konst och form i minst fyra stora utställningar om året. Ett återkommande och välkänt inslag är Vårsalongen.

I avdelningen ingår Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen. Avdelningen bevarar, levandegör och förmedlar stadens historia och stockholmarnas berättelser – både dåtidens och nutidens. Avdelningen har ett omfattande program av utställningar och publikationer samt stora samlingar av föremål, fotografier, konst och handlingar i arkiv.

Stockholm konst

I avdelningen ingår också Stockholm konst. Stockholm konst arbetar med nya offentliga verk till bostadsområden, gator, parker och torg samt med inköp av konst som placeras på arbetsplatser, daghem, skolor och äldreboenden.

Stockholms stadsbibliotek består av drygt fyrtio stadsdelsbibliotek och över femtio bibliotek på sjukhus och andra vårdinstitutioner. Till detta tillkommer det Internationella biblioteket med dess samlingar på över 120 språk, Ljudbiblioteket samt Tidnings- och tidskriftsbiblioteket.

Uppdaterad