Organisation

Stockholms stad är organiserat i stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och kommunala bolag.

Stadsledningskontoret ansvarar för stadsövergripande styrning och uppföljning av förvaltningarna och Stockholms Stadshus AB är moderbolag i stadens bolagskoncern.

Stockholms stads organisationsnummer: 212000-0142

Förvaltningar och bolag

Uppdaterad