Stadsdelsförvaltningar

Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för ett antal verksamheter utifrån ett geografiskt område. Stockholms stad är indelat i 11 stadsdelsförvaltningar. Det geografiska området kallas stadsdelsområde och är indelat i flera stadsdelar.

Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för

  • kommunal förskola
  • äldreomsorg
  • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
  • skötsel av parker
  • socialpsykiatri
  • individ- och familjeomsorg
  • konsumentvägledning
  • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnderna som beslutar vad som ska prioriteras för dessa kommunala verksamheter inom området. Stadsdelsförvaltningarna ska sedan genomföra nämndernas beslut.

En karta där Stockholms 11 stadsdelsområden är inritade.

Uppdaterad