Stadsdelsförvaltningar

Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för ett antal verksamheter utifrån ett geografiskt område. Stockholms stad är indelat i 13 stadsdelsförvaltningar. Det geografiska området kallas stadsdelsområde och är indelat i flera stadsdelar.

Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för

  • kommunal förskola
  • äldreomsorg
  • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
  • skötsel av parker
  • socialpsykiatri
  • individ- och familjeomsorg
  • konsumentvägledning
  • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnderna som beslutar vad som ska prioriteras för dessa kommunala verksamheter inom området. Stadsdelsförvaltningarna ska sedan genomföra nämndernas beslut.

En karta över Stockholm med 13 stadsdelsområden markerade.

Nya stadsdelsförvaltningar från 1 juli

Kommunfullmäktige har beslutat om sammanläggning av stadsdelsförvaltningarna i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista samt av stadsdelsförvaltningarna Norrmalm och Östermalm. De nya förvaltningarna får namnen Järva stadsdelsförvaltning och Norra innerstadens stadsdelsförvaltning.

Det formella beslutet, efter genomförd remiss, fattades 24 april 2023. Den nya organisationen gäller från och med 1 juli 2023.

Kommunstyrelsen har utsett förvaltningsdirektör för de nya förvaltningarna:

  • Järva: Victoria Callenmark
  • Norra innerstaden: Jesper Ackinger

Sammanläggningen ska stärka det lokala uppdraget, ge samordningsvinster och möjlighet att verka som en helhet samt skapa förutsättningar för att möta dagens och framtidens behov.

Uppdaterad