Övriga verksamheter

I Stockholms stads organisation finns kommunalförbund och intressebolag. Staden ansvarar för och förvaltar även ett antal stiftelser.

Stiftelser

Stockholms stad förvaltar stiftelser för olika ändamål. Bidrag eller stipendier kan bland annat sökas för ekonomiskt stöd till hushållet, utbildning, studiehjälpmedel, kulturell verksamhet, social verksamhet och barn- och ungdomsverksamhet.

Uppdaterad