Storsthlm

Storsthlm är ett förbund för samarbete mellan kommuner som ägs och styrs av de 26 kommunerna i Stockholms län.

Storsthlms uppdrag är att främja samarbetet mellan länets kommuner genom dialog, erfarenhetsutbyte och gemensamma lösningar. Syftet är att stärka kommunernas möjligheter att nå sina mål om välfärd och service för medborgarna.

Uppdaterad