Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund där Stockholms stad samarbetar med nio andra kommuner för att hantera räddningstjänsten i kommunerna.

Verksamheten har beredskap dygnet runt och ansvarar för räddningstjänst vid brand eller nödläge, förebyggande arbete för att minska bränder och olyckor i samhället och tillsyn av exempelvis skolor och sjukhus i alla medlemskommunerna.

Organisation

Arbetet i Storstockholms brandförsvar leds av förbundsdirektör Peter Arnevall.

Uppdaterad