Skärpt eldningsförbud i Stockholm

Just nu är det förbjudet att elda i Stockholms län. Länsstyrelsen har beslutat om skärpt eldningsförbud med anledning av att det är extremt torrt i naturen.

Stockholm Exergi Holding AB

Stockholm Exergi Holding AB är ett intressebolag i Stockholms Stadshus AB.

Stockholms stad äger 50 procent av Stockholm Exergi Holding AB. Bolagets uppdrag är att bedriva verksamhet inom fjärrvärme och fjärrkyla samt annan förenlig verksamhet.

Stockholm Exergi Holding AB är ett holdingbolag till Stockholm Exergi AB och verksamheten bedrivs i Stockholm Exergi AB.

Uppdaterad