Samordningsförbundet Stockholms stad

Samordningsförbundet Stockholms stad är en samordningsorganisation för Stockholms stad tillsammans med Region Stockholm, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Samordningsförbundet Stockholms stad ska komplettera ordinarie verksamheter och bidra till att skapa en struktur så att samverkan mellan myndigheterna fungerar över tid.

Genom samordningsförbundet kan parterna gemensamt bygga mer strukturerade och hållbara former för samverkan, främja metodutveckling och skapa fler aktiviteter som ger verksamhetens målgrupper ökade möjligheter att utveckla sin arbetsförmåga och bli oberoende genom egen försörjning.

Uppdaterad