Bolag

Stockholms stad äger 18 kommunala bolag eller underkoncerner inom koncernen Stockholms stadshus AB. Bolagen verkar bland annat inom områden med bostäder, vatten och avfall, parkering och fibernät.

Stockholms stad är också delägare i ett intressebolag, det vill säga bolag där Stockholms stad är delägare tillsammans med en extern ägare.

Uppdaterad