Fortsatt eldningsförbud i Stockholm

Länsstyrelsen har beslutat att det råder fortsatt eldningsförbud i hela Stockholms län. Det tidigare beslutet om skärpt eldningsförbud upphävs.

AB Familjebostäder

AB Familjebostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger, förvaltar och bygger bostäder och lokaler med hyresrätt.

Det är de förtroendevalda i Familjebostäders styrelse som fattar bolagets beslut. Familjebostäder ska sedan genomföra besluten.

Organisation

Arbetet i Familjebostäder leds av vd Jonas Schneider.

Uppdaterad