AB Familjebostäder

AB Familjebostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger, förvaltar och bygger bostäder och lokaler med hyresrätt.

Det är de förtroendevalda i Familjebostäders styrelse som fattar bolagets beslut. Familjebostäder ska sedan genomföra besluten.

Organisation

Arbetet i Familjebostäder leds av vd Jonas Schneider.

Uppdaterad