AB Stockholmshem

AB Stockholmshem är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och hyr ut bostäder och lokaler i Stockholm.

Stockholmshem bildades 1937 och har sedan dess varit en av de största aktörerna i Stockholms utbyggnad och framväxt.

Det är de förtroendevalda i AB Stockholmshems styrelse som fattar bolagets beslut. AB Stockholmshem ska sedan genomföra besluten.

Organisation

Arbetet i AB Stockholmshem leds av vd Åsa Wigfeldt. Bolaget består av tre avdelningar, boende och lokaler, bygg och teknik samt utveckling och marknad, och stödjande avdelningar, ekonomi och hr. Organisationen är uppdelad på tio förvaltningsområden och bolaget har kontor på Södermalm samt i Skärholmen, Skarpnäck och Hässelby.

Uppdaterad