AB Stockholmshem

AB Stockholmshem är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och hyr ut bostäder och lokaler i Stockholm.

Stockholmshem bildades 1937 och har sedan dess varit en av de största aktörerna i Stockholms utbyggnad och framväxt.

Det är de förtroendevalda i AB Stockholmshems styrelse som fattar bolagets beslut. AB Stockholmshem ska sedan genomföra besluten.

Organisation

Arbetet i AB Stockholmshem leds av vd Anette Sand. Stockholmshems organisation är funktionsindelad. På huvudkontoret på Södermalm sitter ledning, centrala stödfunktioner, kundtjänst och distrikt Innerstad/Västerort.

Uppdaterad