Stockholms Stadshus AB

Stockholms Stadshus AB är sedan 1991 moderbolag i en koncern som består av 16 aktiva dotterbolag. Stockholms Stadshus AB ägs av Stockholms stad och fungerar som en sammanhållande funktion för stadens aktiebolag. Tillsammans med stadens förvaltningar utgör dessa kommunkoncernen.

Stockholms Stadshus AB har en sammanhållande funktion för huvuddelen av Stockholms stads aktiebolag. I kommunfullmäktiges direktiv ingår att svara för

  • övergripande utveckling
  • strategisk planering
  • löpande översyn och omprövning
  • utöva ekonomisk kontroll och uppföljning 
  • utveckla styrformer och samspel mellan ägare, koncernledning och dotterbolag.

Det är de förtroendevalda i Stockholms Stadshus AB:s styrelse som fattar bolagets beslut. Stockholms Stadshus AB ska sedan genomföra besluten.

Organisation

Arbetet i Stockholms Stadshus AB leds av vd, och tillika stadsdirektör, Magdalena Bosson och vice vd Krister Schultz.

Uppdaterad