Stockholm Business Region AB

Stockholm Business Region är stadens näringslivs- och destinationsbolag med uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksdestination internationellt och nationellt.

Stockholm Business Region har ett nära samarbete med näringsliv, akademi och andra institutioner samt organisationer, kommuner och myndigheter.

Organisation

Arbetet i Stockholm Business Region AB leds av vd Staffan Ingvarsson.

Dataskyddsombud

Har du frågor om hur Stockholm Business Region hanterar dina personuppgifter, eller vill ha tillgång till dina personuppgifter? Kontakta dataskyddsombudet.

E-post: dataskyddsombud.sbr@stockholm.se

Uppdaterad