Stockholm Business Region AB

Stockholm Business Region är stadens näringslivsbolag och har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksdestination både internationellt och nationellt.

Stockholm Business Region har ett nära samarbete med näringsliv, akademi och andra institutioner samt organisationer, kommuner och myndigheter. 

Bolaget har två dotterbolag, Invest Stockholm Business Region AB och Visit Stockholm AB.

Organisation

Arbetet i Stockholm Business Region AB leds av vd Staffan Ingvarsson.

Bolaget har tre avdelningar: ledning, stab och administration.

Invest Stockholm Business Region AB

Invest Stockholm är det officiella kontoret för investeringsfrämjande, internationella etableringar och lokal näringslivsutveckling. Bolaget arbetar för fler och växande företag och marknadsför Stockholmsregionen mot investerare, företag och talanger.

Tillförordnad vd är Staffan Ingvarsson. Bolaget har fyra avdelningar: ledning, stab och kommunikation, investeringar och etableringar, samt näringsliv och utveckling.

Visit Stockholm AB

Visit Stockholm är det officiella destinationsbolaget för Stockholm. Bolaget utvecklar platsen som destination och positionerar Stockholm internationellt och nationellt.

VD är Caroline Strand. Bolaget har tre avdelningar: ledning och stab, värdskap och platsutveckling, samt position och marknadsutveckling.

Uppdaterad