Stockholm Business Region AB:s styrelse

Stockholm Business Region är ett helägt kommunalt bolag i Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB.

Det är de förtroendevalda i koncernstyrelsen som beslutar hur staden ska arbeta med de frågor som styrelsen ansvarar för. Stockholm Business Region ska sedan genomföra besluten.

Styrelsen sammanträder cirka fem gånger per år. Styrelsen består av nio ledamöter och nio ersättare. 

Stockholm Business Regions styrelse är utsedd av kommunfullmäktige.

Uppdaterad