Stockholms Stadshus AB:s styrelse

Styrelsen ansvarar för Stockholms Stadshus AB, kommunkoncernens moderbolag som består av 16 aktiva dotterbolag. Stockholms Stadshus AB ägs av Stockholms stad och fungerar som en sammanhållande funktion för stadens aktiebolag.

Stockholms Stadshus AB:s styrelse sammanträder tio gånger per år. Styrelsen består av nio ledamöter och nio ersättare.

Stockholms Stadshus AB:s styrelse är utsedd av kommunfullmäktige.

Uppdaterad