Fortsatt eldningsförbud i Stockholm

Länsstyrelsen har beslutat att det råder fortsatt eldningsförbud i hela Stockholms län. Det tidigare beslutet om skärpt eldningsförbud upphävs.

AB Familjebostäders styrelse

Styrelsen ansvarar för AB Familjebostäder, ett allmännyttigt bostadsbolag som äger, förvaltar och bygger bostäder och lokaler med hyresrätt.

Det är de förtroendevalda i Familjebostäders styrelse som fattar bolagets beslut. Familjebostäder ska sedan genomföra besluten.

Styrelsen sammanträder sex gånger per år och fattar beslut. Styrelsen består av sju ledamöter och sju ersättare.

AB Familjebostäders styrelse är utsedd av kommunfullmäktige.

Uppdaterad