Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s styrelse

Styrelsen ansvarar för Micasa Fastigheter, som är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter.

Det är de förtroendevalda i Micasa Fastigheters styrelse som fattar bolagets beslut. Micasa Fastigheter ska sedan genomföra besluten.

Styrelsen sammanträder sex gånger per år. Styrelsen består av sju ledamöter och sju ersättare.

Micasa Fastigheters styrelse är utsedd av kommunfullmäktige.

Uppdaterad