Stockholm Globe Arena Fastigheter AB:s styrelse

Stockholm Globe Arenas styrelse ansvarar för stadens arbete att stärka Stockholms internationella konkurrenskraft och aktivt bidra till utvecklingen av Stockholm som besöks- och evenemangsstad.

Ledamöterna är fritidspolitiker, vilket innebär att de sköter de politiska uppdragen vid sidan av till exempel arbete eller studier. Styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige.

Styrelsen sammanträder cirka fem gånger per år. Styrelsen består av fem ledamöter och fem ersättare.  

Stockholm Globe Arena Fastigheters styrelse är utsedd av kommunfullmäktige.

Uppdaterad