AB Svenska Bostäders styrelse

AB Svenska Bostäders styrelse ansvarar för det kommunala bostadsbolagets fastighetsförvaltning och arbete med byggande av hyres- och studentlägenheter.

AB Svenska Bostäders styrelse ansvarar för Svenska Bostäder, som är ett av Sveriges största bostadsbolag. Svenska Bostäder bygger nya hyreslägenheter och studentlägenheter i hela Stockholms stad och förvaltar sina befintliga lägenheter.

Styrelsen sammanträder sju gånger per år. Styrelsen består av sju ledamöter och sju ersättare. 

Svenska Bostäders styrelse är utsedd av kommunfullmäktige.

Uppdaterad