Fortsatt eldningsförbud i Stockholm

Länsstyrelsen har beslutat att det råder fortsatt eldningsförbud i hela Stockholms län. Det tidigare beslutet om skärpt eldningsförbud upphävs.

AB Svenska Bostäder

AB Svenska Bostäder är ett av Sveriges största bostadsbolag. Svenska Bostäders dotterbolag Stadsholmen äger, rustar upp och förvaltar hus med stora antikvariska värden i Stockholms stad.

AB Svenska Bostäder grundades 1944. Förutom att förvalta sina befintliga lägenheter bygger Svenska Bostäder nya hyres- och studentlägenheter i hela Stockholms stad.

Det är de förtroendevalda i Svenska Bostäders styrelse som fattar bolagets beslut. Svenska Bostäder ska sedan genomföra besluten.

Organisation

Arbetet i Svenska Bostäder leds av vd Stefan Sandberg. Bolaget består av sex avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område: förvaltning, fastighetsutveckling, HR, ekonomi, verksamhetsutveckling och kommunikation.

Fastighetsbeståndet är organiserat i fyra distrikt samt dotterbolaget Stadsholmen som har eget ansvar för kunder och lönsamhet.

Uppdaterad