AB Svenska Bostäder

AB Svenska Bostäder är ett av Sveriges största bostadsbolag. Svenska Bostäders dotterbolag Stadsholmen äger, rustar upp och förvaltar hus med stora antikvariska värden i Stockholms stad.

AB Svenska Bostäder grundades 1944. Förutom att förvalta sina befintliga lägenheter bygger Svenska Bostäder nya hyres- och studentlägenheter i hela Stockholms stad.

Det är de förtroendevalda i Svenska Bostäders styrelse som fattar bolagets beslut. Svenska Bostäder ska sedan genomföra besluten.

Organisation

Arbetet i Svenska Bostäder leds av vd Stefan Sandberg. Bolaget består av sex avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område: förvaltning, fastighetsutveckling, HR, ekonomi, verksamhetsutveckling och kommunikation.

Fastighetsbeståndet är organiserat i fyra distrikt samt dotterbolaget Stadsholmen som har eget ansvar för kunder och lönsamhet.

Uppdaterad