Stockholm Vatten och Avfall

Stockholm Vatten och Avfall driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Bolaget har ansvar för vatten- och avloppstjänsterna i Stockholms stad och Huddinge kommun samt för avfallshanteringen i Stockholms stad.

Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges största vatten- och avfallsbolag. Verksamheten berör 1,5 miljoner stockholmare varje dag. Totalt levererar bolaget dricksvatten till tolv kommuner och renar avloppsvattnet från åtta kommuner.

Bolaget ansvarar för att hämta hushållsavfall samt för återvinningscentraler, återbruk och miljöstationer. Från 1 januari 2024 ansvarar de även för förpackningsinsamlingen i staden.

Det är de förtroendevalda i Stockholm Vatten och Avfalls styrelse som fattar bolagets beslut. Stockholm Vatten och Avfall ska sedan genomföra styrelsens beslut.

Organisation

Stockholm Vatten och Avfall ägs till 100 procent av Stockholms Stadshus AB. Stockholm Vatten och Avfall äger 98 procent av aktierna i Stockholm Vatten AB och Huddinge kommun två procent. Holdingbolaget äger 100 procent av aktierna i Stockholm Avfall AB.

Arbetet i Stockholm Vatten och Avfall leds av vd Christian Rockberger.

Uppdaterad